Home » UČÍME SE DOMA

Archiv

UČÍME SE DOMA

Internetové odkazy

ČJL

http://www.naucsecist.cz/

http://www.naucsepsat.cz/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.umimecesky.cz/

 

MATEMATIKA

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.umimematiku.cz/

http://matematika.hrou.cz/

 

ČJL + MATEMATIKA

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

www.detskestranky.cz

 

ČJL + MATEMATIKA + ANGLICKÝ JAZYK + další předměty

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/

http://zakladniskolacheb.cz/?page_id=639

http://zakladniskolacheb.cz/?page_id=174

https://pripravy.estranky.cz/

https://dum.rvp.cz/index.html

http://dumy.cz/

www.decko.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK

https://www.umimeanglicky.cz/

https://www.jazyky-online.info/deti/

http://www.anglictina-hrou.cz/

 

DĚJEPIS

https://ceskatelevize.cz/porady/dily (dějiny českého národa)

https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic (dějiny českého národa)

 

VZDĚLÁVACÍ VIDEA – předškolní děti, první stupeň, druhý stupeň

https://edu.ceskatelevize.cz/

 

KOMENTOVANÉ PREZENTACE – přírodopis, fyzika, chemie (volně dostupné)

https://www.youtube.com/user/anubiskt

 

Pořady v televizi

UčíTelka – program na ČT 2 od 9:00

 

 

Materiály ke studiu – jednotlivé třídy

Třída Mgr. Novotná

 •  ČJL pro 6. – 9. ročník

Učebnice a cvičebnice ČJL TVAROSLOVÍ

Učebnice a cvičebnice ČJL SKLADBA VĚTY – 1. část

Učebnice a cvičebnice ČJL SKLADBA VĚTY – 2. část

 • Matematika – pracovní listy:

9. ročník:

Matematika – 9.ročník PL 1

Matematika – 9.ročník PL 2 

Matematika – 9.ročník PL 3 

Matematika – 9.ročník PL4

Matematika – 9. ročník PL5

Matematika – 9. ročník PL 6

Matematika – 9.ročník PL7

Matematika – 9. ročník PL8

8. ročník

Matematika – 8. ročník PL1

Matematika – 8.ročník PL2

Matematika – 8. ročník PL3

Matematika – 8. ročník PL4

Matematika – 8. ročník PL5

Matematika – 8. ročník PL 6

Matematika – 8.ročník PL7

Matematika – 8. ročník PL8

Matematika – 8. ročník PL9

Matematika – 8. ročník PL10

Matematika – 8. ročník PL11

Matematika – 8. ročník PL12

Matematika – 8. ročník PL13

Matematika – 8. ročník PL14

7. ročník

Matematka – 7. ročník PL1

Matematika – 7. ročník PL2

Matematika – 7. ročník PL3

Matematika – 7. ročník PL4

Matematika – 7. ročník PL5

Matematika – 7. ročník PL 6

Matematika – 7.ročník PL7

Matematika – 7. ročník PL8

Matematika – 7. ročník PL9

Matematika – 7.ročník PL10

Matematika – 7. ročník PL11

Matematika – 7.ročník PL12

Matematika – 7. ročník PL13

Matematika – 7. ročník PL14

6. ročník

Matematika – 6. ročník PL1

Matematika – 6. ročník PL2

Matematika – 6. ročník PL3

Matematika – 6. ročník PL4

Matematika – 6. ročník PL5

Matematika – 6.ročník PL 6

Matematika – 6.ročník PL7

Matematika – 6. ročík PL8

Matematika – 6. ročník PL9

Matematika – 6. ročník PL10

Matematika – 6. ročník PL11

Matematika – 6. ročník PL12

Matematika – 6. ročník PL13

Matematika – 6. ročník PL14

 •  Dějepis

9. ročník

Dějepis – 9.ročník PL1

Dějepis – 9.ročník PL2

Dějepis – 9. ročník PL3

8. ročník

Dějepis – 8.ročník PL2

Dějepis – 8.ročník PL1

Dějěpis – 8.ročník PL3

Dějepis – 8. ročník PL4

Dějepis – 8. ročník PL5

7. ročník

Dějepis – 7.ročník PL1

Dějepis – 7.ročník PL2

Dějepis – 7.ročník PL3

Dějepis – 7. ročník PL4

Dějepis – 7. ročník PL5

6. ročník

Dějepis – 6.ročník PL1

Dějepis – 6.ročník PL2

Dějepis – 6.ročník PL3

Dějepis – 6. ročník PL4

Dějepis – 6. ročník PL5

 • Fyzika

6. ročník

Fyzika – 6.r. PL1

Fyzika – 6.r. PL2

Fyzika – 6.r. PL3

Fyzika – 6.r. PL4

7. ročník

Fyzika –  7r. Pl1

Fyzika – 7.r. PL2

Fyzika – 7.r. PL3

Fyzika – 7.r. PL4

8. ročník

Fyzika – 8.r. PL1

Fyzika – 8.r. PL2

Fyzika – 8.r. PL3

Fyzika – 8.r. PL4

9. ročník

Fyzika – 9.r. PL1

Fyzika – 9.r. PL2

Fyzika – 9.r. PL3

 • Zeměpis

6 ročník

Zeměpis – 6.r. PL1

Zeměpis – 6.r. PL2

Zeměpis – 6.r. PL3

Zeměpis – 6. r. PL4

7. ročník

Zeměpis – 7.r. PL 1

Zeměpis – 7.r PL2

Zeměpis – 7.r. PL3

Zeměpis 7. r. PL4

8. ročník

Zeměpis – 8.r. PL1

Zeměpis – 8.r. PL2

Zeměpis – 8.r. PL3

Zeměpis – 8.r. PL4

9. ročník

Zeměpis – 9.r. PL 1

 • Chemie

8. ročník

Chemie – 8.r. PL1

Chemie – 8.r. PL2

9. ročník

Chemie – 9.r. PL1

Chemie – 9.r. PL2

 • Přírodopis

6. ročník

Přírodopis – 6.r. Řasy, mechorosty, kapraďorosty

Přírodopis – 6.r. Nahosemenné rostliny – cykasy, jinany, jehličnany

Přírodopis – 6.r. Houby

Přírodopis – 6.r. Lišejníky

7. ročník

Přírodopis – 7. r. Fyziologie rostlin, krytosemenné rostliny: dvouděložné

Přírodopis – 7.r. – krytosemenné rostliny: jednoděložné

Přírodopis – 7.r. – léčivé a jedovaté rostliny, ochrana rostlin

8. ročník

Přírodopis – 8.r. Rozmnožovací soustava, vývoj jedince

Přírodopis – 8.r. RS – sexuální chování, antikoncepce

9. ročník

Přírodopis – 9.r. Mimořádné události

Přírodopis – 9.r. Ekologie

 •  Občanská výchova

9. ročník

OV 9.r. PL1

OV 9. r. PL2

8. ročník

OV 8.r. PL1

OV 8.r. PL2

OV 8.r. PL3

7. ročník

OV 7.r. PL1

OV 7.r. PL2

OV 7.r. PL3

 

Třída Mgr. Kubíčková – pracovní listy

Pracovní list 26 – matematika

Pracovní list 25 – tvary

Pracovní list 24 – tvary

Pracovní list 23 – matematika

Pracovní list 22 – matematika – spočítej a zapiš

Pracovní list 21 – najdi správný stín

Pracovní list 20 – matematika – spočítej a vyber číslo

Pracovní list 19 – najdi jiný obrázek

Pracovní list 18 – orientace ve stranách

Pracovní list 17 – grafomotorika

Pracovní list 16- tvary

Pracovní list 15- vybarvi podle čísla

Pracovní list 14- vybarvi podle čísla

Pracovní list 13- největší, nejmenší

Pracovní list 12 spojování

Pracovní list 11- listy

Pracovní list 10- grafomotorické prvky

Pracovní list 9- grafomotorika- čáry

Pracovní list 8- ovoce, zelenina

Pracovní list 7- více méně

Pracovní list 6- tvarová podobnost

Pracovní list 5- roční období

Pracovní list 4- roční období 2

Pracovní list 3- před za

Pracovní list 2- grafomotorika

Pracovní list 1- grafomotorika tuipány

 

Matematika pro žáky, které vyučuje Mgr. Král Kilianová

9. ročník

MATEMATIKA 9.ročník PL1

MATEMATIKA 9.ročník PL2

8. ročník

MATEMATIKA 8. ročník PL1

MATEMATIKA  8.ročník PL2

7. ročník

MATEMATIKA 7. ročník PL1

MATEMATIKA 7.ročník PL2

6. ročník

MATEMATIKA 6. ročník PL1

MATEMATIKA 6.ročník PL2

 

Třída Mgr. Král Kilianová

 • Fyzika

Fyzika opakování 6. r. PL1

Fyzika Gravitace, tření učivo 6.r. PL2

Fyzika opakování tření, 6.r. PL3

Fyzika – 6.r. květen učivo + opakování PL4

Fyzika 6.r. – souhrnné opakování

 • Dějepis

Dějepis – 6.r. opakování PL1

Dějěpis – 6.r. učivo + opakování PL2

Dějěpis – 6.r. květen učivo + opakování PL3

Dějepis – 6.r. souhrnné opakování

 

Třída Mgr. Matoušková

9. ročník

 • Fyzika

Fyzika  – 9. ročník – březen, duben PL1

Fyzika – 9. ročník opakování PL2

Fyzika – 9. ročník učivo + opakování PL3

Fyzika – 9. ročník učivo + opakování PL4

Fyzika -9.ročník souhrnné opakování

 • Zeměpis

Zeměpis – 9. ročník – březen, duben PL1

Zeměpis – 9. ročník opakování PL2

Zeměpis – 9.ročník učivo duben + opakování PL3

Zeměpis – 9.ročník učivo květen + opakování PL4

Zeměpis – 9.ročník souhrnné opakování

 • Občanská výchova

OV – 9. ročník – březen, duben Pl1

OV – 9. ročník opakování PL2

Ov – 9. ročník učivo + opakování PL3

Ov – 9.ročník učivo květen + opakování PL4

OV – 9. ročník souhrnné opakování

8. ročník

 • Fyzika

Fyzika – 8. ročník – březen, duben PL1

Fyzika – 8. ročník – opakování PL2

Fyzika – 8. ročník – učivo + opakování PL3

Fyzika – 8. ročník květen učivo + opakování PL4

Fyzika – 8.ročník souhrnné opakování

 • Zeměpis

Zeměpis – 8. ročník –  březen, duben PL1

Zeměpis – 8.ročník pakování duben – V Evropa PL2

Zeměpis – 8. ročník opakování duben – JV Evropa PL3

Zeměpis – 8.ročník -procvičování státy JV a V Evropy PL4

Zeměpis – 8. ročník – květen učivo + opakování PL5

Zeměpis – 8.ročník souhrnné opakování

 • Občanská výchova

OV – 8. ročník – březen, duben PL1

OV – 8. ročník opakování duben PL2

OV – 8.ročník učivo + opakování PL3

OV -8. ročník květen učivo + opakování PL4

OV – 8. ročník souhrnné opakování

7. ročník

 • Fyzika

Fyzika – 7. r.- březen, duben PL1

Fyzika – 7.r. opakování PL2

Fyzika -7.r. učivo a procvičování PL3

Fyzika – 7. r. učivo + opakování PL4

Fyzika – 7. ročník květen učivo + opakování PL5

Fyzika -7. ročník souhrnné opakování

 • Zeměpis

Zeměpis  – 7.r. – všechny kraje – zápisy PL1

Zeměpis – 7.r. – Česká republika OPAKOVÁNÍ PL2

Zeměpis – 7.r. – ČESKÁ REPUBLIKA opakování PL3

Zeměpis – 7.r. – opakování duben PL4

Zeměpis 7. r. – opakování, doplňování PL5

Zeměpis 7.r. – květen učivo + opakování PL6

Zeměpis 7.r. – souhrnné opakování

 • Občanská výchova

OV – 7. r. – učivo březen, duben PL1

OV – 7.r.  opakování duben PL2

OV – 7. r. učivo + opakování PL3

OV – 7. ročník květen učivo + opakování PL4

OV – 7. ročník souhrnné opakování

 

Třída Mgr. Jánská

2. ročník

2.roč. do 30. 3. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 23. 3 – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 6. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 14. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 20. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 27. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 4. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 11. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 18. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 25. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 1. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 8. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 15. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr

2.roč. do 22. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr

3. ročník

3.roč. do 30. 3. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 23. 3 – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 6. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 14. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 20. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 27. 4. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 4. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 11. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 18. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 25. 5. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 1. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 8. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 15. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

3.roč. do 22. 6. – ČJ a M – DÚ, Pr – zápis do sešitu

4. ročník

4.roč. do 30. 3. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 23. 3. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 6. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 14. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 20. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 27. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 4. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 11. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 18. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 25. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 1. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 8. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 15. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

4.roč. do 22. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5. ročník

5.roč. do 30. 3. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 23. 3. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 6. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 14. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 20. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 27. 4. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 4. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 11. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 18. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 25. 5. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 1. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 8. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 15. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů

5.roč. do 22. 6. – ČJ a M – DÚ, Př a Vl – zápis do sešitů