Home » AKTUALITY

AKTUALITY

Pátek 13.11.2020

Vážení zákonní zástupci, na základě rozhodnutí vlády, končí distanční výuka a od 18. listopadu žáci nastupují opět do školy.

Čtvrtek 29. 10. 2020

Ministr školství Robert Plaga dnes oznámil, že by od pondělí 2. 11. 2020 měly být uzavřené i speciální školy. Podle ministra uzavření speciálních škol bude vláda projednávat v pátek 30. 10. 2020. Vážení zákonní zástupci, pokud dojde k uzavření naší školy, budete telefonicky informováni třídními učiteli.


Pátek 9. 10. 2020

Od 12. 10. 2020 bude na naší škole probíhat i nadále výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Organizace výuky bude tedy realizována stejně, jako doposud.

V případě, že by došlo ke změnám, budou tyto nové skutečnosti uveřejněny na webových stránkách školy.


Vážení zákonní zástupci,

na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ je při základní škole zřízena školská rada.

Školská rada naší Základní školy Uničov, Šternberská 456 má 3 členy. Jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Z důvodu, že se dne 12. října 2020 k volbám nedostavil dostatečný počet voličů, vyhlašuji druhé kolo voleb. Toto se bude konat dne 19. 10. 2020 od 15.00 do 16.00 hodin.

Mgr. Michaela Král Kilianová

ředitel školy