Home » 2020 » Říjen

Monthly Archives: Říjen 2020

Archiv

Dobrodružství s Dubánky

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 jsme s žáky IV. třídy využili slunečného počasí a podnikli jsme poznávací a dobrodružnou stezku za Dubánky. Řekli jsme si, kdo Dubánci vlastně jsou a poté, jsme se vydali vstříc dobrodružství. Děti po stezce nacházeli krabičky, které v sobě ukrývaly zajímavé úkoly. Jedním z úkolů také bylo, nasbírat různé přírodniny, ze kterých jsme později vyrobili človíčka. Po celou dobu našeho projektového dne, nás provázel Dubánek a jeho krásná knížka, z které jsme si celé dopoledne četli. Den s Dubánky se nám náramně vydařil. (P.P.)

Výroba zvířátek

Tento týden jsme ve školní družině vyráběli zvířátka z kaštanů a papírové sovičky. Žáci se s nadšením zapojili do práce a využili kaštany, které nasbírali v parku. Všem se tyto činnosti velmi líbily a doufáme, že si ji někdy zopakujeme.

Sladké pečení

Počasí se na nás v posledních týdnech neustále mračí, a tak jsme se s dětmi ze III. třídy rozhodli, že se zahřejeme při pečení hruškového koláče. Všichni žáci se s nadšením zapojili, hnětli, míchali a rovnali nakrájené hrušky. Netrvalo to dlouho a školou se nesla vůně skořice až se nám všem sbíhaly sliny. Čekání, až koláč vystydne, jsme si zkrátili pohádkou O jablíčku, které se chtělo stát hruškou a hruškovým labyrintem. Koláč se nám moc povedl, všichni jsme si pochutnali a těšíme se na další společné pečení! (P.P.)

Barevný podzim 2020

DDM Vila Tereza, Uničov vyhlásila výtvarnou soutěž „Barevný podzim“ pro všechny MŠ a ZŠ v Uničově a okolí. Fantazii se meze nekladly. Žáci mohli kreslit, malovat, lepit, vystřihovat,… V prostorách DDM se následně uskutečnila výstava výtvarných prací, s oceněním nejlepších jednotlivců a kolektivů.

Také I. třída se zapojila do soutěže a vyrobila panáčky „Listnáčky”. (S.J.)

Záložka 2020

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásila 11. ročník česko-slovenského projektu pro ZŠ a osmiletá gymnázia. Projekt nese název: „Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze” a byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2020.

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a také podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z I. třídy vytvořili záložky do knihy, které si vymění se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Touto školou je Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. (S.J.)