Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021

Category Archives: Akce školy a školní družiny 2020/2021

Sladké pečení

Počasí se na nás v posledních týdnech neustále mračí, a tak jsme se s dětmi ze III. třídy rozhodli, že se zahřejeme při pečení hruškového koláče. Všichni žáci se s nadšením zapojili, hnětli, míchali a rovnali nakrájené hrušky. Netrvalo to dlouho a školou se nesla vůně skořice až se nám všem sbíhaly sliny. Čekání, až koláč vystydne, jsme si zkrátili pohádkou O jablíčku, které se chtělo stát hruškou a hruškovým labyrintem. Koláč se nám moc povedl, všichni jsme si pochutnali a těšíme se na další společné pečení! (P.P.)

Barevný podzim 2020

DDM Vila Tereza, Uničov vyhlásila výtvarnou soutěž „Barevný podzim“ pro všechny MŠ a ZŠ v Uničově a okolí. Fantazii se meze nekladly. Žáci mohli kreslit, malovat, lepit, vystřihovat,… V prostorách DDM se následně uskutečnila výstava výtvarných prací, s oceněním nejlepších jednotlivců a kolektivů.

Také I. třída se zapojila do soutěže a vyrobila panáčky „Listnáčky”. (S.J.)

Záložka 2020

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásila 11. ročník česko-slovenského projektu pro ZŠ a osmiletá gymnázia. Projekt nese název: „Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze” a byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2020.

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a také podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z I. třídy vytvořili záložky do knihy, které si vymění se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Touto školou je Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. (S.J.)

Čtenářský klub

Ve školním roce 2019/2020 se zapojila naše škola do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva Šablony II. V rámci projektu Šablony II probíhal a také letos probíhá Čtenářský klub. Žáci I. třídy připravili pro své spolužáky pohádku O veliké řepě. Jejich pohádka měla velký úspěch. Dětem se pohádka velice líbila a s nadšením si ji také zahráli. Všichni se již těší na další setkání. (S.J.)

Tělesná výchova žáků I. třídy

V hodinách tělesné výchovy se žáci I. třídy vypravili na městské dětské hřiště. Většina ploch k trávení volného času se nachází ve městě. Městskými ulicemi jsme se dostali do vnitrobloku mezi ulice Dukelskou a Hrdinů.

Než žáci vstoupili na dětské hřiště, vysvětlili jsme si, co bychom při návštěvě dětského hřiště měli dodržovat, abychom se nezranili. Pro některé žáky to byla i zkouška odvahy a velká výzva. (S.J.)