Home » 2022 » Červen

Monthly Archives: Červen 2022

Archiv

Pěstitelské práce na školní zahradě – EVVO

Na začátku každého nového školního roku se s žáky naší třídy domlouváme, co bychom letos na pozemku chtěli vypěstovat. A protože jsem se učili, že mrkev je ceněná pro vysoký obsah vitaminů B, C a E, vápníku, vlákniny, atd.. volba byla jasná. Na konci měsíce března jsme zaseli mrkev. Každý den jsme chodili naši budoucí úrodu zalévat, pleli jsme, okopávali, ale i protrhávali. Naše starostlivost se nám vyplatila. Na začátku měsíce června jsme sklidili úrodu a začali ji postupně zpracovávat. Musím říci, že jsme s naší prací spokojeni, neboť sklizeň stála za všechnu tu starostlivost( námahu). Příští školní rok se opět s nadšením pustíme do pěstitelských prací. /PK/

Když na školní výlet, tak vlakem

V pátek 24. června vyrazily třídy 2. B a 4.B vlakem na školní výlet do nedalekých Babic. Během návštěvy obce, jsme měli možnost porovnat život na vesnici a ve městě, dozvěděli jsme se nové informace o biotopu rybník a také jsme navštívili místní hřiště. Na závěr děti čekalo osvěžení v podobě zmrzliny, kterou si vychutnaly v cukrárně pod hrází místního rybníku. Přestože bylo velké teplo, výlet jsme si moc užili a i cestování vlakem jsme zvládli na jedničku. /LN/

Rozloučení se školním rokem

Blíží se konec školního roku a žáci se těší na prázdniny. K létu neodmyslitelně patří zmrzlina.

S žáky 3. A jsme se vydali, v rámci finanční gramotnosti, na nákup zmrzliny. Každý žák si vybral, nakupil a zaplatil. Tohoto úkolu se zhostili na výbornou. Způsobně stáli ve frontě, vybrali si, zboží, které chtěli koupit. Někteří si dokázali spočítat, kolik zaplatí a kolik korun dostanou zpět. Měli nakoupeno a s chutí se pustili do hodování. Všichni si na osvěžující zmrzlině pochutnali. Spokojeni a s naplněnými bříšky se žáci vraceli zpět do školy. Loučení se školním rokem se vydařilo. /SJ/

Poznáváme letní přírodu

Léto je jedno z ročních období, které máme téměř všichni rádi. Je to čas prázdnin, koupání, výletů,… Dnes jsme si s žáky 3. A vyprávěli o létě, letní přírodě a letním počasí.

Nejprve žáci shlédli video „Letní příroda”, kde se seznámili s živočichy a rostlinami. V ukázce viděli mláďata lišek a ježků, drozda, ptáka často se vyskytujícího v doubravách a bučinách, léčivý a zároveň jedovatý náprstník často rostoucí v lese, trávu suchopýr vyskytující se na horských podmáčených loukách. Pak jsme se vydali do nedalekého městského parku. Cestou jsme pozorovali rostliny na zahrádkách a zahradách. V parku jsme určovali druhy rostlin, které zde rostou a živočichy, kteří zde žijí.

Vycházka do parku se nám líbila, učení v přírodě je prostě super. Tak zase někdy, ahoj v parku! /SJ/

Herbář

S žáky 1.A jsme se v prvouce učili o rostlinách. O jejich stavbě těla, o jednotlivých druzích, o kvetoucích a
nekvetoucích, o léčivých i jedovatých. A není nic lepšího, jak upevnit učivo než vyrazit do přírody a propojit teorii s praxí.
V místním parku jsme měli možnost najít spoustu druhů rostlin. Abychom měli rostliny k dispozici i ve
škole, rozhodli jsme se vytvořit herbář. Prvním a nejtěžším úkolem bylo nasbírat rostliny, které jsme poté
pečlivě uložili mezi knihy. Květiny jsme nechali měsíc odpočívat pod zátěží knih. Čekání bylo dlouhé, ale
vyplatilo se. Dnes jsme se mohli pustit do práce. Zkompletovat herbář! Pan asistent vylisované rostliny
zalaminoval, díky tomu herbář dlouho vydrží a nedojde ke zničení rostlin. Žáci mezitím připravili štítky,
které jsme přiložili k jednotlivým rostlinám. Podařilo se nám vylisovat i nějaké rostliny, které jsme neznali,
zjistit název nám pomohla mobilní aplikace, která nám díky fotce rozluštila, o jaký druh se jedná. Když jsme měli všechny štítky připravené nalepili jsme je na připravené listy a přiložili jsme zalaminované rostliny. Žáci měli velkou radost z vlastnoruční práce, kterou jsme si poté společně prohlíželi. /VB/