Home » 2016 » Červen

Monthly Archives: Červen 2016

Archiv

Výuka plavání

Ve dnech 20. dubna až 22. června 2016 probíhala výuka plavání žáků V. třídy, žáků 4. a 5. ročníku, která je součástí výuky tělesné výchovy žáků prvního stupně. V Krytém plaveckém bazénu v Uničově se dětem věnovaly profesionální plavčice. Nejprve se žáci seznámili s vodou, se základy plavání, naučili se překonat strach z vody a zdokonalovali v různých plaveckých stylech (kraul, prsa a znak). Po deseti lekcích výcviku, společných soutěží a dovádění při hrách ve vodě obdrželi žáci „Mokré vysvědčení“, hodnocení plaveckých výkonů (splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků). (S. J.)

20160428_095306      20160616_090945      20160616_091104      20160616_101112      20160622_085559

Uničov z ptačí perspektivy

V pátek 17. června dopoledne uskutečnili žáci VIII. a IX. třídy ze ZŠ Šternberská výstup na ochoz uničovské radniční věže. Z výšky 45 metrů mohli účastníci vidět řadu historických památek, Mariánský sloup, oba uničovské kostely, zbytky městských hradeb s Medelskou branou, bývalou zbrojnici, budovu bývalého pivovaru a další památky. Prohlídka města byla doplněna poutavým výkladem průvodce, z řad zaměstnanců uničovského informačního centra. (L. H.)

170620164654       170620164659      170620164660

 

Pohádky o mašinkách

Dne 14. června 2016 se v tomto školním roce konalo poslední divadelní představení. V kinosále MKZ Uničov shlédli žáci V. třídy „Pohádky o mašinkách“, vyprávěly o nenasytné, nafoukané, bojácné a nezbedné mašince. Žáci se dozvěděli, že mašinky mají oči a pusu, ale i duši. A kouzelník Zababa ze Zabavova? Ten, a také i my, že s úsměvem jde všechno líp. Pohádky se žákům líbily. V hodině výtvarné výchovy si mašinky namalovali. (S. J.)

20160616_122642      20160616_122701

Den Země – Stromy kolem nás

V měsíci dubnu vyhlásil Dům dětí Vila Tereza v Uničově, u příležitosti Dne Země, který se slaví 22. dubna, výtvarnou soutěž „Stromy kolem nás – Příběh v korunách stromů“. Žáci V. třídy ztvárnili toto téma libovolnou výtvarnou technikou. Všichni se snažili o co nejlepší a nejhezčí výtvor, nejenom proto, aby byl mezi oceněnými, ale pro svoji reprezentaci na veřejnosti. Všechny výtvarné práce byly vystaveny v prostorách DDM Vila Tereza a ve vestibulu městského kina v Uničově. Do soutěže se přihlásilo 97 prací, z nichž bylo oceněno 15 výtvarných prací. Mezi nimi byl obrázek, který nakreslil Marek Mako a získal věcnou odměnu. (S. J.)

den země

 

Den Země – výtvarná soutěž

Sluníčko je název kolektivní výtvarné práce vyrobené žáky ve školní družině. Touto prací za použití barevného papíru, temperových barev, pastelek a kolíčků na prádlo se žáci zapojili do výtvarné soutěže Den Země, kterou vyhlásil v dubnu 2016 DDM Vila Tereza, Uničov. Soutěž byla určena všem dětem různého věku, kolektivům mateřských i základních škol z Uničova a okolí. Dne 15. 6. 2016 žáci školní družiny za Sluníčko, které bylo vyhodnoceno jako orginální a nápaditá práce, získali diplom a odměnu v podobě věcné ceny a sladkosti. (L. B.)

Fotografie-0569      Fotografie-0573