Oslavy lesa na Floře

Po delší odmlce jsme v pátek 15. 10. 2021 jeli s dětmi do Olomouce vlakem, kde jsme strávili dopoledne ve Smetanových sadech u Výstaviště Flora. Zde se konala akce ,,Oslavy lesa na Floře“.

Cílem této akce, je zábavnou formou upozornit nejen děti, ale i širokou veřejnost, jaký význam má pro nás les a jaké důležité funkce nám poskytuje. V parku bylo mnoho zajímavých stanovišť. Nejen, že jsme se dozvěděli spoustu informací o lese, o stromech, o zvěři i parazitech, ale měli jsme i možnost si vyzkoušet, jak se měří výška stromu, ořezávání kůry stromu poškozeného kůrovcem, řezbářství nebo jak se sází strom.  Na stanovištích děti sbíraly razítka, za které dostaly odměnu. Také jsme se zúčastnili slosování o dřevěné krmítko. Měli jsme to štěstí, že jsme ho vyhráli a odvezli si ho do naší školy.

Akce se nám moc líbila a každý z nás si sebou odvezl spoustu nových informací. /PB/

Vozík plný listí

V družině jsme si připravili další podzimní téma. Nachystali jsme si velký výkres s natištěným stromem a vozíkem. Děti měly za úkol polepit strom a vozík krepovým papírem, který byl natrhaný na kousky a barevnými listy dozdobit strom a vozík naplnit listím. Pastelkami zakončili své dílko. Jak se povedlo, můžete posoudit na přiložených fotografiích. Už se všichni těšíme na další družinové tvoření. /IK/

Výroba veverky

Děti ve školní družině byly plné zážitků z návštěvy ZOO.

A tak jsme se rozhodli si nějaké zvířátko vyrobit. Volba padla na veverku, kterou děti pojmenovaly Čiperka. Povídali jsme si o tom, kde žije, čím se živí, jakou má barvu. Každé dítě dostalo „veverku“ z barevného papíru, tvrdý papír, lepidlo, barevné listy, kaštany a dřevěné piliny. A tvořilo se. Nejvíce se dětem líbilo pracovat a nalepovat dřevěné piliny. Společně jsme strávili další příjemné odpoledne. /KD/

Kaštánci

Venku je již pochmurno a zima, tak jsme dnešní odpoledne strávili výrobou zvířátek z kaštanů.

S dětmi jsme probrali, jaké zvířátko by si chtěly vyrobit, poté jsme nachystali špejle a děti mohly vesele zapichovat a zdobit. Nejvíce bylo ježků, ale také se mezi výrobky objevil pes i lev.

Byla to zábava a všem se to moc povedlo. /VŠ/

Semafor

Jelikož chodíme denně na procházky, rozhodli jsme se, že dnešní den věnujeme dopravní výchově.

Děti si zopakovaly druhy dopravních prostředků, z videa a názorných ukázek se dozvěděly, jak se chovat na chodníku. Dále si vypracovaly různé pracovní listy, kde si procvičily grafomotoriku a počítání. Před procházkou jsme si povídali o semaforu, pustili si písničku, a každý si vyrobil svůj semafor. Dětem se den moc líbil, a i přestávky využily ke stavbě silnic a hře s autíčky. /HŠ/