Home » Projekty

Archiv

Projekty

 

Stravování ve školách a školkách zdarma

Obědy dětem

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je realizována v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

plakát

Woman for woman


Mléko v evropských školách

Ve školním roce 2019/2020 se ZŠ Uničov, Šternberská 456 zapojila do projektu „Mléko v evropských školách“. Základním cílem celého projektu  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma mléko a mléčné produkty.

PLAKT_Mleko_v_evropskych_skolach_maxi

 

 


Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Z toho projektu dostávají žáci prvního stupně dvakrát měsíčně zdarma ovoce nebo ovocné šťávy.

Mezinárodní projekty

 

Záložka do knihy spojuje školy

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem –baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.

 

Projekt Krokus

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.  Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.

 

 

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice je projekt, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora vzdělávání se týká zejména žáků s nevyhovujícím či málo podnětným domácím prostředím, ale také žáků ztrácejícím po dlouhém výpadku prezenční výuky motivaci k učení.

Cílem není jen dohnat a upevnit učební látku z období distanční výuky, ale také úspěšně připravit na další očekávané učivo, a tím dosáhnout lepších studijních výsledků.

 

OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK je projekt inspirovaný Janem Amosem Komenským, který kladl důraz na to, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat.  Projekt si klade za cíl podporu a rozvoj a  společnosti založené na znalostech a dovednostech. Projekt OP JAK vznikl ve spolupráci MŠMT a EU. V naší škole OP JAK umožní čerpání financí na zkvalitnění výuky formou seminářů pro pedagogické pracovníky a realizací tandemové výuky.