Home » Akce školy 2021/2022

Category Archives: Akce školy 2021/2022

Archiv

Konec školního roku 2021/2022

Tak, je to tady, je tu den, na který se většina z nás těšíme!

Uplynulý školní rok utekl jako voda a přinesl nám nejen učení, ale i spoustu zajímavých akcí a nových přátelství.

Milí žáci, užijte si prázdniny, naberte nové síly a v září se na vás budeme opět těšit. /LN/

Vysvědčení

Ve středu dne 29. 6. byla rozdána vysvědčení, a tak se žáci 3. A mohou chlubit svými úspěchy. Nejen, že dostali krásná vysvědčení podle svých zásluh, ale obdrželi také „Malované vysvědčení”. Umí číst, psát a počítat. Někteří žáci odcházeli domů s vyznamenáním a někteří také s pochvalou třídního učitele. Jen tak dál! Krásné letní prázdniny!

S žáky se přišel rozloučit také maňásek pan Školníček, který je provázel celý školní rok. /SJ/

Rozloučení žáků 9. ročníku

Blíží se konec školního roku a naši vycházející žáci si připravili rozloučení se všemi učiteli a spolužáky. Slavnostně vyzdobili třídu girlandy, připravili malé občerstvení a upekli perníkovou buchtu. Nálada byla veselá, i když si Věruška a Lukáš uvědomili, že jim končí příjemná část života na ZŠ a čeká je etapa dospělosti a začlenění se do pracovního procesu. Žákům jsme společně popřáli úspěšný nástup do 1. ročníků, zvládnutí prvních překážek a šťastné vykročení do budoucího života. /PK/

Pěstitelské práce na školní zahradě – EVVO

Na začátku každého nového školního roku se s žáky naší třídy domlouváme, co bychom letos na pozemku chtěli vypěstovat. A protože jsem se učili, že mrkev je ceněná pro vysoký obsah vitaminů B, C a E, vápníku, vlákniny, atd.. volba byla jasná. Na konci měsíce března jsme zaseli mrkev. Každý den jsme chodili naši budoucí úrodu zalévat, pleli jsme, okopávali, ale i protrhávali. Naše starostlivost se nám vyplatila. Na začátku měsíce června jsme sklidili úrodu a začali ji postupně zpracovávat. Musím říci, že jsme s naší prací spokojeni, neboť sklizeň stála za všechnu tu starostlivost( námahu). Příští školní rok se opět s nadšením pustíme do pěstitelských prací. /PK/

Když na školní výlet, tak vlakem

V pátek 24. června vyrazily třídy 2. B a 4.B vlakem na školní výlet do nedalekých Babic. Během návštěvy obce, jsme měli možnost porovnat život na vesnici a ve městě, dozvěděli jsme se nové informace o biotopu rybník a také jsme navštívili místní hřiště. Na závěr děti čekalo osvěžení v podobě zmrzliny, kterou si vychutnaly v cukrárně pod hrází místního rybníku. Přestože bylo velké teplo, výlet jsme si moc užili a i cestování vlakem jsme zvládli na jedničku. /LN/