Home » 2024 » Březen

Monthly Archives: Březen 2024

Archiv

Včelí úly

Jaro už se pomalu, ale jistě hlásí ke slovu, a proto je potřeba vyměnit zimní výzdobu za jarní a vnést si do třídy pozitivní energii, kterou s sebou jaro po dlouhé zimě přináší. S žáky V. A jsme si povídali, co pro ně znamená jaro, co mají na jaru rádi a co můžeme na jaře pozorovat v přírodě. Téměř všichni žáci si vzpomněli na zelenající trávu, barevné květiny a včely. A tak jsme se rozhodli, že si vyrobíme včelí úly. Nejdříve si žáci nafoukli balónky, na které nanesli za pomocí lepidla několik vrstev papíru a novin. Mezitím, co balónky schly, tak si žáci vyrobili podle šablony včely. Jakmile měli balonky zaschlé, tak na ně nanesli vrstvu krepového papíru a opět nechali oschnout. Nakonec jsme společně balónky propíchli a trnuli hrůzou, zda nám vrstva papíru bude držet tvar a úly se nám nezbortí. Naštěstí se tak nestalo, takže jsme mohli na úly připevnit včely, provázek na pověšení a bylo hotovo. Výsledek je velmi povedený, žáci z něj měli velkou radost, a proto jsme se rozhodli, že úly použijeme do výzdoby Optiky a také do soutěže Jaro, kterou pořádá Vila Tereza v Uničově./IK/

Čtení a hraní s knihou

Kniha. Pro někoho věc, po které sáhne jako první, když si chce odpočinout a uniknout z reality běžného dne. Pro jiného je to symbol nudy, něčeho, po čem sáhne jen když musí. Cílem nás pedagogů je u žáků rozvíjet pozitivní vztah ke knihám a četbě jako takové a rozvíjet u žáků v co možná nejvyšší míře čtenářskou gramotnost. S žáky V. A proto s knihou pracujeme po celý školní rok. A aby měli žáci ke knihám a četbě dobrý vztah, byli motivováni si číst, snažíme se volit aktivity pod heslem ,,škola hrou“. A tak jsme si šli s knihami hrát. Žáci si sedli společně k jedné lavici, na které byly přichystané různé knihy pro děti. S těmito knihami žáci plnili úkoly, například měli najít knihu, která měla více jak 100 stran, dále museli najít knihu, která měla ve svém názvu zvíře či museli knihy seřadit podle abecedy. Vysvětlili jsme si pojmy jako je spisovatel, nakladatelství či ilustrátor. A na ilustrátory jsme si následně zahráli. Úkolem žáků bylo vytvořit obrázek, který by mohl být v knize Příběhy z V.A. Na závěr jsme si protáhli svá těla a s knihami jsme si zacvičili. Žáky aktivity velmi zaujaly, úkoly plnili s chutí a nasazením a v neposlední řadě jsme si užili také spoustu legrace./IK/

Poznáváme jarní přírodu

Jelikož se za okny objevilo sluníčko a oteplilo se, vyrazili jsme s žáky ZŠS poznávat jarní přírodu. Nejprve paní učitelky vykládaly charakteristické znaky jara. Poté děti dostaly pracovní listy. Jejich úkolem bylo pozorovat a najít věci typické pro toto roční období. Pokud danou věc, živočicha či rostlinu uviděly, udělaly si fajfku.

Vytvořilo se několik skupin a společné hledání mohlo začít. Vždy, když se žákům podařilo něco vypátrat, radostně zajásali. Nejenom, že došlo k posílení kamarádských vztahů, ale rovněž vzájemné kooperace.

A jak jinak vítání jara zakončit než procházkou v parku. Krásné počasí nám dodalo množství energie a do školy jsme se vrátili s úsměvem na tváři. /KH+VB/

TONDA OBAL, co s ním dál…

Březnový den recyklace jsme prožili formou projektové výuky, která obsahovala prvky aktivační, poznávací a herní. Společně s petkou Peťkou, Čendou časákem, Pepou Střepem a Kartonem Tomem jsme si připomněli, jak správně třídit odpad a navracet tak cenné suroviny zpět do výroby. Zkoumali jsme různé odpadové materiály a věci, které se z nich dají znovu vyrobit. Díky nesoutěživé povaze těchto aktivit se žáci mohli těšit z interakce s ostatními vrstevníky a prostřednictvím týmových her zakusit pocit společně dosaženého úspěchu. /MK/

Jaro ve IV.B

Během měsíce března jsme se pilně učili, a protože učení může být i zábavné, tak jsme hravou formou opakovali znalosti na interaktivní tabuli a nově i na tabletech. Všichni jsme si užívali slunečného počasí a během vycházek ušli mnoho jarních kilometrů, navštěvovali hřiště a plnili nejrůznější úkoly v přírodě. Povídali jsme si o proměnách počasí během jara a o nadcházejících velikonočních svátcích.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech žáci tvořili mimo jiné barevné slepičky, klubající se kuřátka a zaseli řeřichu do vlastnoručně ozdobených květináčů. Stihli jsme navštívit zámek v Náměšti na Hané a zapojit se do několika školních projektů.

Ke konci měsíce jsme vynesením Morény zimě dali sbohem a teď nás čekají velikonoční prázdniny, na které se už moc těšíme. /LN/