Home » 2024 » Únor

Monthly Archives: Únor 2024

Archiv

O Budulínkovi

S žáky IV.B si v rámci řečové výchovy pravidelně čteme pohádky, díky tomu rozvíjíme u žáků nejenom komunikační schopnosti, ale i rozvoj fantazie a představivosti. Tentokrát jsme vybrali pohádku o Budulínkovi. Žáci vždy bedlivě poslouchají. Po přečtení si povídáme o postavách, prostředí i zápletce, společně si celou pohádku vždy převyprávíme. Poté pomocí obrázků společně zobrazíme dějovou linku příběhu. Pohádka o Budulínkovi přinesla žákům nejen čtenářský zážitek, ale především ponaučení, že je nebezpečné otevírat dveře domu cizím lidem. Celý příběh jsme si i zdramatizovali, děti měly možnost vyzkoušet jednotlivé herecké role. Na závěr jsme si vyrobili krásné papírové lišky, které nám zdobí třídu. /VB/

Počítáme s penězi

Aby bylo počítání, respektive hodiny matematiky pro žáky zábavné, snažíme se s pedagogy žákům předávat učivo co nejvíce zábavnou a zážitkovou formou. V V.A jsme se rozhodli, že si počítání do sta či do tisíce zpestříme počítáním s penězi. Nejdříve jsme si s žáky rozmístili na lavici výukové mince a společně jsme si řekli, jakou hodnotu má která mince. Následně žáci plnili různé úkoly. U prvního úkolu měl každý žák posbírat mince určené hodnoty a spočítat, jaký obnos v těchto mincích má.  Při druhém úkolu jsme si říkali ceny různých předmětů a žáci se měli hlásit, pokud danou částkou disponovali a mohli si předmět koupit. Třetím úkolem žáků bylo posbírat od každé mince jeden kus a spočítat kolik peněz mají. V závěru hodiny jsme si s žáky otevřeli malý obchod, rozmístili jsme si na lavici předměty různé hodnoty a žáci mohli nakupovat. Nejatraktivnějším zbožím byla pro žáky čokoláda, která měla zároveň velký motivační význam, neboť všichni žáci zvládli napočítat požadovanou hodnotu peněz správně./IK/

Připomínáme si tradici masopustu

Oslava masopustu patří na naší škole ke každoročním radostným událostem. Jedná se o období veselení se, hodování a dobrého pití. A tak jsme si udělali na toto téma s žáky ZŠS projektový den. Během tohoto dne měly děti možnost se seznámit s některými lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí, rozvíjet myšlení, řeč, tvořivost a fantazii při různorodých činnostech.

Nejprve paní učitelka vysvětlila dětem, co to masopust je. Následně se konala přehlídka masek, které jsme měli na sobě. Některé kostýmy žáci poznávali na fotografiích, s nimiž jsme si zahráli bingo a pexeso, při kterém jsme se náramně zabavili. Jedna žákyně převlečená za kouzelnici vyčarovala masky pro děti, kterým kostým chyběl. Druhá skupina mezitím vyráběla barevné šašky z papíru. V hudební výchově se děti učily některé písničky vhodné k masopustní zábavě. Při této příležitosti nás navštívil také medvěd, se kterým jsme si i zatancovali. Závěrečná diskotéka nesměla chybět.

Byl to den plný úsměvů a radosti, a tak to přeci na masopust bývá… /KH+LN+HF/

Masopustní koláče

Únor je měsícem, kdy vrcholí masopust. Pod tímto pojmem si lidé nejčastěji představí dlouhé slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní doby, která trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy. Je to období, které je spojeno s různými zvyky, tradicemi a pokrmy. My jsme s žáky V.A odstartovali masopustní aktivity výrobou masopustních koláčů z papíru. Žáci dostali připravené šablony z kartonu, které po obvodu vybarvili hnědým fixem. Střed šablony byl už výhradně v rukou žáků, kteří zde mohli uplatnit svou kreativitu a nazdobit si koláč dle svých představ. Jako materiál jsme použili plastelínu. Výsledné koláče jsou velmi povedené, žáky aktivita bavila a už nyní se těší na přípravu těch opravdových./IK/

Masopust ve III. A

Tématu Masopust jsme se tento rok věnovali v projektovém dni. Připomněli jsme si význam této tradice, důvod masopustních průvodů i význam jednotlivých masek. Přečetli jsme si pak některé další zajímavosti. Například, že o masopustních rejích v Čechách a na Moravě jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století a také, že výpočet přesného data svátku je každoročně poměrně složitý. Zapamatovali jsme si tedy alespoň začátek třídenního svátku – přesně 3 dny před popeleční středou.

Ve výtvarné výchově jsme si zhotovili malého barevného šaška z papíru a také masku na obličej. Většina z nás vyráběla masku spidermana. Ten jistě do naší historie nepatří. Přesto nám ho paní učitelka dovolila. Masopustní masky byly totiž vždy zcela originální a žádná pravidla se při jejich výrobě nedodržovala. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

V hudební výchově jsme se učili tančit polku, protože ta bývá nejčastějším tancem v tradičních průvodech. Zároveň jsme tím procvičili svůj hudební smysl pro takt a rytmus. Za odměnu jsme si pak pustili i kousek filmu o maškarním lyžování v Krkonoších. /H.V./