Home » 2014 » Říjen

Monthly Archives: Říjen 2014

Archiv

Záložka 2014

Záložka 2014

           Také letos se IV. třída zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a rozvoje čtenářské gramotnosti Záložka 2014. „Záložka do knihy spojuje školy“. Smyslem projektu je výměna záložek do knihy s přidělenou partnerskou školou ze Slovenska. 5. ročník je zaměřen na téma Moje oblíbená kniha. Museli jsme se zamyslet, která je naše oblíbená kniha. Pod vedením paní učitelky jsme vyrobili záložku do knihy. Hotové záložky jsme poslali společně se záložkami, vyrobenými spolužáky z celé školy v hodinách výtvarné výchovy, ale i v odpoledních činnostech ve školní družině, naší partnerské škole na Slovensko. Už teď se těšíme na záložky, které k nám dorazí ze Slovenska. V loňském školním roce byla naši partnerskou školou Speciální škola v Prešově, SŠI Masarykova 20. (S. J.)

Záložka do knihy

                 V září byl vyhlášen 5. ročník česko-slovenského projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy na téma: moje oblíbená kniha. Letošní školní rok jsme se s žáky školní družiny do projektu také zapojili. Žáci vyrobili a ozdobili záložku pomocí voskových pastelů, tuší, temperových a vodových barev. Ty nejzdařilejší výtvory jsme odevzdali p. uč. Matouškové, která zařídí doručení na vybranou slovenskou školu. (L. B.)

Návštěva muzea

Návštěva muzea vězeňství

            V pátek 17. 10. 2014 jsme navštívili uničovské muzeum, s cílem seznámit se s některými pověstmi, které se tradují v tomto kraji. Průvodkyní nám byla Mgr. Božena Kaňáková, která nám poutavě vyprávěla nejznámější pověsti. Pro oživení měla pro nás připraveny úkoly, které jsme plnili ve skupinkách. Na závěr jsme malovali středověké rytíře, jež si vystavíme ve škole na nástěnce. Odcházeli jsme spokojeni, navíc odměněni čokoládovými dukáty. (J. V.)

Turistická vycházka do lesoparku Šibeník

Turistická vycházka do lesoparku Šibeník

          Příjemné podzimní počasí jsme využili k turistické vycházce. V hodinách tělesné výchovy, ve čtvrtek 16. října 2014, společně se spolužáky z dalších tříd 1. stupně jsme vykročili na turistickou vycházku. Cílem naší turistické vycházky byl nedaleký lesopark Šibeník. Nachází se zde střelnice a závodní areál cyklokrosu. Cestou jsme pozorovali okolní přírodu, pole, stromy, opakovali si znalosti z prvouky, přírodovědy i z učiva dopravní výchovy, ale i zásady turistiky. Po ranní mlze nás provázelo dopolední sluníčko a dodávalo nám energii na cestu zpět do školy. (S. J.)

Vycházka podzimní přírodou

                Dne 15. 10. 2014 se uskutečnila vycházka do parku. Cestou jsme měli možnost pozorovat práci lidí, jak upravují své zahrady a připravují je k zimnímu spánku. V parku jsme se pohybovali po Naučné stezce Městského parku Uničov. Stezka je dlouhá asi 1 km a má 11 zastavení, která upozorňují na vybrané druhy místních rostlin, dřevin a živočichů. Část stezky je také věnovaná řece Oskavě, která parkem protéká. Park zářil všemi barvami, stromy byly krásně zbarvené a listí nám poletovalo nad hlavou. Cestou zpět jsme si listí, které se nám líbilo nasbírali a bude použito ve výtvarné činnosti. Vycházka se žákům líbila, nejvíce však dovádění pod stromy. (L. B.)