Home » 2015 » Září

Monthly Archives: Září 2015

Archiv

Vycházka do městského parku

Dne 23. 9. 2015 jsme se s žáky školní družiny vydali na vycházku do městského parku. V parku jsme se pohybovali po naučné stezce, která nám poskytla vědomosti o stromech, květeně, ptactvu, hmyzu a vodním životě. Během vycházky se žáci v parku proběhli, mohli pozorovat veverku, která šplhala po stromě. Také spatřili zajíce, který vyběhl ze svého pelíšku. Vycházka byla zakončena návštěvou dětského areálu s průlezkami, hrazdami a skluzavkou. Zde žáci s radostí ukázali své pohybové schopnosti. Čas určený k vycházce utekl jako voda a tak jsme se museli vrátit do školní družiny. Žákům se nechtělo, ale museli, bylo jim slíbeno, že park určitě někdy opět navštíví. (L. B.)

IMG_0894    IMG_0908 IMG_0912

Na kolech Litovelským Pomoravím

V úterý 22. 9. 2015 uspořádala ZŠ Uničov, Šternberská 35 pro své žáky z II. stupně jednodenní cyklistický výlet Litovelským Pomoravím. Žáci jeli po trase Uničov – Střelice – Nový Dvůr – Nové Zámky – Mladeč a zpátky do Uničova. Cílem výletu byla prohlídka krápníkových jeskyní v obci Mladeč, návštěva jeskyně Podkova a prohlídka skalního útvaru Čertův most. Přestože všichni účastníci výletu dbali na bezpečnost, došlo ke střetu jedoucí žákyně a přebíhající srny. Žákyně si ze střetu se zvěří odnesla leknutí, odřená kolena, naražený palec a píchnutou duši, srna – původce činu zmizela neznámo kam.  (L. H.)

                                 220920153493                      220920153495                 220920153505

Začala škola

Dvouměsíční letní prázdniny skončily, žáci se vrátili do školních lavic, začala škola, začal další školní rok. Prvního září se žáci vrátili mezi spolužáky, své kamarády. Za sebou máme první týden. Jaký byl? Byl seznamovací, s novými spolužáky, byl opakovací, s učivem z loňského školního roku, byl hrací, plný her a soutěží. Ani se nenadějeme a budou tu další prázdniny, podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a opět letní. Začala škola, čas nových poznatků, vědomostí, znalostí, zkušeností, zážitků… (S. J.)

20150917_124155

Poznáváme město a okolí školy

Dne 10. 9. 2015 se uskutečnila vycházka do města a okolí školy. Žáci si během vycházky upevnili znalosti z dopravní výchovy, poznávali dopravní značky a povídali si o tom, jak a kde správně přecházet vozovku, aby cesta do školy  a zpět domů byla bezpečná. Ve městě jsme si prohlédli Masarykovo náměstí s mnoha obchůdky. Zejména pozornost byla věnována Mariánskému sloupu a radnici, která je v současné době restaurována. Nejvíce však žáci obdivovali kašny s tryskající vodou. Vycházka byla ukončena návštěvou Nové galerie ZUŠ, kde jsme zhlédli výstavu výtvarných prací s názvem …léto odlétá. Výtvory žáků výtvarného oboru ZUŠ Uničov na téma „Motýli“ se nám velmi líbily. (L. B.)

IMG_0874 IMG_0876 IMG_0879 IMG_0888 IMG_0883

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

Olomoucký kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN uspořádal pro žáky základních škol ekologicko-naučnou akci „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. Dne 8. září 2015 navštívili žáci V. třídy sběrný dvůr v Uničově. Prohlédli si prostory sběrného dvora, uložení tříděného odpadu podle materiálu, ze kterého byly vyrobeny. Seznámili se se systémem třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli se o důležitosti třídit odpad do kontejnerů určených pro tento odpad, i významu sběrných dvorů k ochraně přírody a životního prostředí. Žáci měli možnost zúčastnit se připravených soutěží zaměřených na třídění odpadu, procvičit si paměť, postřeh a představivost. (S. J.)

Elektrowin Světla 1       Elektrowin Světla 2      SAMSUNG