Home » 2015 » Duben

Monthly Archives: Duben 2015

Archiv

Měsíc bezpečnosti

                        V měsíci dubnu jsme se ve školní družině mimo jiné věnovali bezpečnosti v silničním provozu. Vycházky byly zaměřené především na znalost dopravních značek. Také jsme si osvojili dopravní předpisy, pozorovali různé dopravní situace, připomněli si správné vybavení kola a zásady poskytnutí první pomoci. Ve třídě školní družiny na koberci s dopravním motivem si žáci pomocí stavebnice, dopravních značek a autíček vytvořili silniční provoz a hráli si na jeho účastníky. Podle dopravních značek a předpisů pohybovali auty jako v opravdovém silničním provozu. Tato činnost je bavila a hlavně přispěla k upevnění znalostí z dopravní výchovy. (L. B.)

Uničovská Teniska

                     Mezi oblíbené akce, kterých se tradičně žáci ZŠ Šternberská účastní, je turistický pochod Uničovská teniska. Letošní pochod se uskutečnil za slunečného počasí, v sobotu 25. dubna. Trasy v délce 6, 13, 18 a 28 kilometrů vedly kolem nejvyššího vrcholu Úsovské vrchoviny – Bradla, zvaného též Moravský Blaník. Prezentace, start a cíl probíhala v Nové Hradečné, v blízkosti vlakového nádraží. Žáci a učitelé z naší školy zdárně zvládli trasu dlouhou 13 kilometrů. Pro mladší účastníky byla nachystána trasa s bohatým programem, ti starší využili kontroly na Zelených chatkách, k občerstvení a možnosti opečení vlastních špekáčků. Procházka jarní přírodou se vydařila, přestože si někdo domů přinesl na nohou puchýře. (L. H.)

Cesta za pokladem

                     V pátek 24. 4. 2015 se uskutečnila akce s názvem Cesta za pokladem. I hned po obědě jsme se s žáky školní družiny vydali po trase označené šipkami. Žáci měli za úkol najít 10 obálek, z nichž každá obsahovala úkol, který bylo potřeba splnit. Žáci se snažili a hledali. Jednotlivé úkoly z přírodovědy a všeobecného přehledu plnili kolektivně a hlavně svědomitě. Poslední desátá obálka nám sdělila: „V okruhu 4 metrů hledej poklad“. Žáci se rozprchli do prostoru a hledali a hledali. Nakonec se jim podařilo poklad najít. Na obrázku vidíme, jak vše dopadlo. Poklad v podobě sladkostí si „hledači“ zasloužili a spravedlivě rozdělili. (L. B.)

Budeme se bavit, budeme si hrát

                      Ve čtvrtek 23. 4. se pod vedením Mgr. Havlíčkové konal pro všechny žáky naší školy sportovně zábavný den s cílem užít si v přírodě krásný jarní den plný různých zajímavých aktivit. Každá třída měla obejít asi 12. stanovišť, kde se plnily zadané úkoly. Žáci si vyzkoušeli svoji šikovnost při stavění stanu, při válení sudů nebo při jízdě se zahradními kolečky. Jinde zase museli přemýšlet, co se naučili o lučních květinách, nebo zavzpomínat, jak pracujeme v terénu s mapou a buzolou. Ti odvážnější dokázali prolézt dlouhým látkovým tunelem, nebo ujít několik metrů na dřevěných chůdách. Celá akce se velmi zdařila a to hlavně díky hlavní organizátorce Mgr. Ludmile Havlíčkové. (J. V.)

Budeme se bavit, budeme si hrát

                   Dopoledne plné soutěží prožili dne 23. dubna 2015 žáci IV. třídy, zúčastnili se školního projektového dne „Budeme se bavit, budeme si hrát“. Mgr. Ludmila Havlíčková připravila v uničovském parku čtrnáct stanovišť, na kterých si žáci mohli poměřit své schopnosti a dovednosti. Na stanovištích je čekaly různé úkoly (chůze na chůdách, hod létajícím talířem, lanová houpačka, prolézání tunelu, válení sudu, chytání ryb, jízda s kolečky, házení kroužků, kreslení portrétu, poznávání jarních rostlin apod.), za každý splněný úkol dostávali razítko. Slunečné dopoledne plné zážitků bylo zakončeno hodnocením počtu získaných razítek, ale i malým překvapením, sladkým dárkem na doplnění vydané energie. (S. J.)