Home » 2019 » Únor

Monthly Archives: Únor 2019

Archiv

OLOMOUC – Pevnost poznání

V úterý dne 19. února 2019 navštívili žáci naší školy Pevnost poznání v Olomouci. Během prvního projektového dne mimo školu, který se uskutečnil v rámci projektu „Šablony II”, se žáci zúčastnili dvou výukových programů, včetně prohlídky celého muzea. Bc. Tomáš Arnold připravil program „Tvrdá doba kamenná” a Mgr. Alena Vláčilová „Jedinečné vlastnosti vody”.
Žáci prvního stupně se hravou formou seznámili s životem pravěkých lovců a sběračů, s dobou, kdy lidé lovili zvířata a o kultuře stolování neměli ani potuchy, jak žili lidé v pravěku, co jedli, ale i kde bydleli, proč bylo čmárání na stěny jeskyní natolik populární nebo v čem chodili naši prapředci oblečení.
Žáci druhého stupně se dozvěděli, že voda je látka charakteristická unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Prostřednictvím zajímavých pokusů se seznámili s touto pozoruhodnou látkou, s jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Zjišťovali, proč lidi voda někdy nadnáší méně a jindy více nebo proč někteří živočichové mohou po vodní hladině chodit a jiní ne.
Projektový den mimo školu se vydařil. (S.J.)

1961AAAB-1921-4295-A0C5-D8F286E7B928  PB251618 A40BA822-3094-4D35-B9E1-5A999AED9302 PB251626

 

ZAHRÁDKA pro Křemílka a Vochomůrku

Ve středu 13. 2. 2019 proběhl na budově Šternberská 500 projektový den v rámci projektu „Šablony II“.
Projektový den se konal ve škole, kde nás navštívila zahradní architektka. Na projektoru žákům představila ukázky své práce. Poté žáci shlédli pohádku Křemílek a Vochomůrka – Jak zasadili semínko. Žáci byli seznámeni s některými druhy bylin, které si mohli osahat i ovonět. Pomocí internetu vyhledávali charakteristiku a možnosti využití jednotlivých bylin. Sami si zahráli také na zahradní architekty, když vytvářeli projekt zahrádky pro Křemílka a Vochomůrku. Své výtvory si navzájem představili a popsali. Projektový den byl zakončen krátkými úkoly týkající se zahrady a pohádkou na dané téma. Celý projektový den se žákům velice líbil a aktivně se zapojili do všech činností a aktivit. (P.P.)

Projektový den - 13. 2. 2019 Zahrádka pro Křemílka a Vochomůrku

Divadelní představení – Čert a Káča

V pondělí 11. února 2019 se v městském kině Uničov konalo představení Divadelní agentury DAP Praha „Čert a Káča”.

Žáci se zúčastnili divadelní pohádky o rázné a upřímné Káče, panovačné a sobecké kněžně, a ovčáku Jirkovi, kterým slibovala povolení k svatbě. Nové pojetí klasické pohádky s řadou rýmovaných písniček a veselých scén, kterou pro Divadelní agenturu Praha napsala známá spisovatelka Božena Šimková, se žákům líbilo. Do poslední chvíle byli zvědaví, jak to dopadne s ráznou, ale upřímnou Káčou a se závistivou kněžnou.

Návštěva divadla byla pro žáky příjemným odreagováním. Při zábavných scénkách se zasmáli, při písničkách si zazpívali. Do školy jsme se vraceli příjemně naladěni, cestou jsme si sdělovali zážitky a dojmy z představení. (S. J. a P.P.)

Divadelní představení - Čert a Káča 11. 2. 2019

Památky města Uničova

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 jsme se s žáky vypravili do centra města Uničova.
Cílem naší vycházky v příjemném slunečném počasí byly památky města. Žáky jsme seznámili s památkami, které se nachází v centru a okolí centra města Uničova. Přímo v centru města jsme se seznámili s městskou radnicí, hned vedle radnice jsme navštívili kašnu s orlicí. Nevynechali jsme ani Neptunovu kašnu. Vedle Neptunovy kašny jsme si prohlédli Mariánský sloup. Navštívili jsme i kostel Nanebevzení Panny Marie. Přímo za kostelem jsme si prohlédli Plastiku sv. Jana Sarkandera a došli jsme až k Medelské bráně. Naši cestu jsme zakončili návštěvou Infocentra, kde probíhala fotografická výstava „Cesty Antonína Mikšíka“. Celá kulturně zaměřená vycházka se žákům velice líbila.(P. P.)

7. 2. 2019 Památky města Uničova

ZIMA – výtvarná soutěž

Dne 6. února 2019 navštívili žáci V. a IV. třídy DDM Uničov Vilu Tereza. Šli se podívat na výstavu výtvarné soutěže „Zima”. Do soutěže se přihlásilo 358 prací žáků mateřských a základních škol z Uničova a okolí. DDM vybralo a věcně ocenilo i tři výtvarná díla žáků naší školy. Oceněn byl zimní obrázek Věry Gáborové, keramický tučňák a sněhulák Gabriely a Valerie Gáborové.  Výherkyním moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Oceněné obrázky byly označeny logem DDM, mezi nimi sice své obrázky žáci IV. nenašli, i přesto se jim výstava líbila. (S. J. a L. N.)

    20190206_102949    SAMSUNG