Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Škola v historii » Akce školy 2018/2019 » ZAHRÁDKA pro Křemílka a Vochomůrku

Archiv

ZAHRÁDKA pro Křemílka a Vochomůrku

Ve středu 13. 2. 2019 proběhl na budově Šternberská 500 projektový den v rámci projektu „Šablony II“.
Projektový den se konal ve škole, kde nás navštívila zahradní architektka. Na projektoru žákům představila ukázky své práce. Poté žáci shlédli pohádku Křemílek a Vochomůrka – Jak zasadili semínko. Žáci byli seznámeni s některými druhy bylin, které si mohli osahat i ovonět. Pomocí internetu vyhledávali charakteristiku a možnosti využití jednotlivých bylin. Sami si zahráli také na zahradní architekty, když vytvářeli projekt zahrádky pro Křemílka a Vochomůrku. Své výtvory si navzájem představili a popsali. Projektový den byl zakončen krátkými úkoly týkající se zahrady a pohádkou na dané téma. Celý projektový den se žákům velice líbil a aktivně se zapojili do všech činností a aktivit. (P.P.)

Projektový den - 13. 2. 2019 Zahrádka pro Křemílka a Vochomůrku