Home » 2016 » Únor

Monthly Archives: Únor 2016

Archiv

Exkurze a beseda na Úřadu práce v Olomouci

Ve středu 24. února navštívili žáci 8. a 9. ročníku naší základní školy pobočku Úřadu práce v Olomouci. Skupiny žáků a 2 pedagogů se ujala Mgr. Polínková a během 2 hodinové besedy nastínila účastníkům význam ÚP, který spočívá zejména v pomoci při hledání zaměstnání – formou poradenství, rekvalifikací, dotacemi zaměstnavatelům. Žáci od odborníka slyšeli to, co jim denně připomínají jejich učitelé. Je důležité, aby po ukončení ZŠ pokračovali ve studiu na vybraném odborném učilišti, neboť po úspěšném absolvování učebního oboru mají možnost najít si lepší práci v nabídce pracovních míst. Během dopoledního programu žáci navštívili  katedrálu sv. Václava, Arcidiecézní muzeum Olomouc a přehlídku motocyklů v prodejním centru Šantovka. (L. H.)

240220164035      240220164038      240220164040      240220164041

Soutěž ve stolním fotbálku

Dne 22. 2. 2016 proběhla ve školní družině soutěž ve stolním fotbálku. Žáci si utvořili dvojice a mohlo se začít hrát. Ostatní sledovali zápolení svých kamarádů, fandili a těšili se, jak budou hrát oni. Góly (body) se žákům zapisovaly. Po ukončení soutěže došlo k vyhodnocení hráčů. Na 1. místě se umístil Dominik Snášel, 2. místo patřilo Davidu Snášelovi a 3. místo získal Jan  Wachter. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a ovoce, ostatní účastníci soutěže  přijali cenu útěchy. Soutěž přispěla k prohloubení kamarádských vztahů a uvědomění si při hrách dodržovat pravidla fair-play.  (L.B.)

Fotografie-0485      Fotografie-0488      Fotografie-0494      Fotografie-0503

Řemeslo má zlaté dno

Ve čtvrtek dne 11. února 2016 se žáci V. třídy zúčastnili hudebního představení „Řemeslo má zlaté dno“, které se konalo v MKZ Uničov. Zpěvák Pavel Novák, v doprovodu hudební skupiny, zazpíval písničky o řemeslech, o krejčím, ševci, elektrikáři, zedníkovi, malíři, kuchařce, pekaři, montérovi, podlaháři, kováři, prodavačce, chemikovi, řezníkovi,…, dozvěděli se, že každé povolání je důležité. Na zpáteční cestě do školy jsme na modelu města Uničova, hledali budovu kina, školy a ulice, kterými jsme prošli. (S. J.)

20160211_095604

Tonda obal na cestách

Dne 9. února 2016 se žáci V.  a VI. třídy zúčastnili výukového programu „Tonda obal na cestách“, který pořádala firma EKO-KOM. Nejdříve si s lektorem zopakovali, jaké barvy popelnic, kontejnerů existují a co je recyklace. Poté se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí. Mohli si prohlédnout vzorky nejrůznějších recyklovaných materiálů a shlédli krátké video. Zajímavý program byl doplněn i vědomostní soutěží, kde se pokoušeli správně roztřídit obrázky s odpadem do správné popelnice či kontejneru. (S. J.)

20160209_083358      20160209_083537

Zima

V měsíci lednu vyhlásil Dům dětí Vila Tereza v Uničově výtvarnou soutěž „Zima“. Žáci V. třídy ztvárnili toto téma, ve výtvarné výchově, libovolnou výtvarnou technikou. Všichni se snažili, aby jejich dílo bylo mezi oceněnými. A co malovali? To, co mají spojenou se zimou – sněhuláka. Výkresy všech soutěžících si prohlédli na výstavě v Domě dětí a mládeže Vila Tereza v Uničově. Za své výkresy ocenění sice nezískali, ale zato uspěli se svými pracemi, které vyrobili v pracovních činnostech pod vedením paní učitelky Mgr. Matouškové. Žáci obdrželi diplomy a věcné odměny. Blahopřeji. (S. J.)

20160210_090536