Home » Akce školy 2022/2023

Category Archives: Akce školy 2022/2023

Archiv

Jak jsme společně vykročili do nového školního roku

Letní prázdniny utekly jako voda a žáci se vrátili zpět do školních lavic.

První dny školy se nesly v duchu seznamovacích, herních a zábavných aktivit. Dva měsíce jsme se neviděli, a tak nejprve každý z nás povyprávěl, jak prožil letošní prázdniny. Děti si také připomněly, jak vypadají školní prostory a zkoumaly, co je v jejich třídách nového.

Abychom si začátek školního roku zpříjemnili, využili jsme krásného počasí a vyrazili společně ven. Plnili jsme řadu úkolů, čímž se stmelila jak samotná třída, tak celkový kolektiv dětí základní školy speciální. Běhalo se, hrál se fotbal, ping pong a další míčové hry…

Adaptační týden jsme zakončili procházkou městem Uničovem a městským parkem. A teď už vzhůru na nové učivo a vstříc novým dovednostem a zážitkům, které nás čekají v tomto školním roce. /KH+LN+HF/

Zářijový cyklovýlet do Mladečských jeskyní

Zářijové počasí nám pořád přeje, a proto jsme se s žáky 2. stupně rozhodli pěkného počasí využít a vyrazit na výlet na kole.

Tentokrát byly cílem cyklovýletu Mladečské jeskyně. Cestou tam jsme zdolali dva kopce, na kterých jsme si pořádně protáhli svaly. Po příjezdu do Mladče jsme doplnili energii připravenou svačinkou. U jeskyní nás mile přivítala paní průvodkyně, mnozí byli v jeskyni poprvé a krápníková výzdoba nás doslova očarovala. Měli jsme možnost obdivovat všechny druhy krápníků, které připomínaly různé obrazce a postavy, záleželo však na naší představivosti.

Mladečská jeskyně se pyšní dvoumetrovým stalagmitem, nesoucím název Mumie. Žáky zaujala legenda, která se váže k tomuto dominantnímu místu jeskyně. Kdo se prý Mumie dotkne, do roka a do dne zkamení. Tak snad všichni návštěvníci naší výpravy dodrželi pokyny paní průvodkyně a nevyzkoušeli, zda je legenda pravdivá.

Po cestě zpět do Uničova jsme si vychutnali výbornou zmrzlinu v Doubravském dvoře. Všem žákům se výlet moc líbil a už se těší na jaro, až zase vyjedeme. /VB/

Zavařování červené řepy

Podzimní čas na školní zahradě je věnován sklízení poslední vypěstované úrody. V letošním roce se žákům naší školy podařilo vypěstovat červenou řepu.  A co jiného uvařit z této zdravé zeleniny než výborný kompot.

V rámci pracovních činností jsme se pustili s žáky 8.A do práce. Nejprve bylo nutné červenou řepu oloupat a nakrájet na stejné kostičky. Ty jsme poté povařili do měkka. Mezitím žáci připravili sklenice a víčka, do kterých jsme později uvařenou řepu nabírali. Červená řepa patří mezi zeleninu, která má výrazně barevnou šťávu, a proto se naše ruce během krájení pěkně vybarvily. Červené ruce a špinavá trička nás však nezastavily a zanedlouho jsme měli připraveno 6 velkých sklenic plných dobrého kompotu. Sklenice jsme sterilizovali v troubě, to proto, abychom zajistili, že si na této dobrotě pochutnáme i během zimních dnů. Zvědavost a chuť nás přemohla a do jedné ze sklenice jsme se pustili hned. Všichni jsme si moc pochutnali. A už teď plánujeme, co zavaříme příští rok. /VB/ 

Stmelování kolektivu v 8.A

Měsíc září je v plném proudu a pro školáky to znamená především nový školní rok, nové kamarády a nové zážitky.

Začátek školního roku byl pro žáky 8. A především ve znamení budování kamarádských vztahů. K nastavení přátelské atmosféry nám pomohly různé hry a aktivity. Současně se nám podařilo nastavit třídní pravidla a hesla, kterými se budeme po celou dobu školního roku řídit. /VB/ 

Výlet do Doubravského Dvora

V rámci adaptačních aktivit jsme se s žáky V.A vypravili ve čtvrtek 14. září na výpravu do Doubravského Dvora u Červenky. Ráno jsme se sešli ve škole a po krátkém poučení, jak se žáci mají během výletu chovat, jsme pěšky vyrazili na autobusové nádraží. Odtud nás autobus odvezl do Střelic a dál naše cesta pokračovala pěšky lesem.

Během chůze jsme se kochali krásami okolní krajiny a děti měly prostor povídat si a lépe se poznat. Počasí nám přálo. Sice se oproti předchozím dnům znatelně ochladilo, ale při našem příchodu do Dvora už svítilo sluníčko a vzduch se ohřál na pěkných 22° C.

V Doubravském Dvoře jsme si všichni koupili zmrzlinu, která je vyráběna z mléka od tamních krav. Na ty jsme se poté šli samozřejmě podívat. Shlédli jsme jejich ustájení, telata různého stáří, krmení krav a koz, dojírnu i další zvířata z místní farmy. Velký úspěch samozřejmě mělo také dětské hřiště, na kterém děti vyzkoušely snad úplně všechny prolézačky😊

Ke konci našeho výletu zbyl čas na koupi drobných suvenýrů nebo něčeho dobrého na zub na zpáteční cestu. Tu jsme absolvovali autobusem zpět na autobusové nádraží v Uničově, odkud děti pokračovaly buď domů, nebo na oběd a do školní družiny.

Celkem žáci ušli 4 kilometry krásnou přírodou, potrénovali svou fyzickou kondici a utužili vztahy mezi sebou. Všichni už se těšíme, až takovou příležitost budeme mít znovu. /AČ/