Home » Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

1. Název

Základní škola Uničov, Šternberská 456

Fakultní škola FTK UP Olomouc

2. Důvod a způsob založení

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

Zřizovatel školy: Olomoucký kraj

Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČO: 60609460.

3. Organizační struktura

Sekce výchovně vzdělávací
ředitel ZŠ                                                                                                                      zástupce ředitele ZŠ
pedagogové
asistenti pedagogů

Sekce obslužná
uklízečka
pracovník výdeje stravy
školník

Sekce metodická
externí správce ICT

Sekce ekonomická
ekonomická účetní
externí mzdová účetní

Kvalifikovanost
Pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Speciální pedagogika na PdF UP Olomouc. Sbor je aprobovaný.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Uničov, Šternberská 456

Šternberská 456, 783 91 UNIČOV

Fakultní škola FTK UP Olomouc

4.2. Úřední hodiny

Ředitel školy: po předchozí domluvě každý pracovní den

Výchovný poradce: po předchozí domluvě každý pracovní den

Metodik prevence: středa 14:00 – 15:00 a dále po předchozí domluvě každý pracovní den

Pedagogičtí pracovníci: po předchozí domluvě každý pracovní den

4.3. Telefonní čísla

Ředitel školy: +420606461638

Výchovný poradce: +420606461638

Metodik prevence: +420728344335

Kontakt na budovy školy:

Hlavní budova:+420728344335

+420727979026

Zámeček: +420607810804

4.4. Adresa internetové stránky

www.zsunicov.cz

5. Bankovní spojení:  31138811/0100

6. IČO 61989762

7. DIČ CZ61989762

8. Dokumenty

Záložka Dokumenty

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Žádost a další podání mohou být podána:

  • písemně datovou schránkou
  • písemně e-mailem na adresu zvsunicov@zvsunicov.cz
  • po telefonické domluvě osobně u ředitele školy
  • písemně poštou na kontaktní adresu školy

10. Opravné prostředky

Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

12. Formuláře

Formuláře jsou po dohodě k dispozici v ředitelně školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

86 Směrnice krizové situace 86-2018, ruší 51-2016

14. Předpisy

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

15. Úhrada za poskytování informací

94 Směrnice Opis, stejnopis vysvědčení čj. 94-2019, ruší 16-2013

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Záložka Dokumenty