Category Archives: Školní družina 2016/2017

Archiv

Den Země – výtvarná soutěž

Sluníčko je název kolektivní výtvarné práce vyrobené žáky ve školní družině. Touto prací za použití barevného papíru, temperových barev, pastelek a kolíčků na prádlo se žáci zapojili do výtvarné soutěže Den Země, kterou vyhlásil v dubnu 2016 DDM Vila Tereza, Uničov. Soutěž byla určena všem dětem různého věku, kolektivům mateřských i základních škol z Uničova a okolí. Dne 15. 6. 2016 žáci školní družiny za Sluníčko, které bylo vyhodnoceno jako orginální a nápaditá práce, získali diplom a odměnu v podobě věcné ceny a sladkosti. (L. B.)

Fotografie-0569      Fotografie-0573

Letní výstavka prací v optice

Dne 7. 6. 2016 jsme se s žáky školní družiny vydali k výloze prodejny Optika, na ulici Šternberské v Uničově.  Zde jsme si prohlédli nainstalovanou výstavku prací žáků naší školy, vyrobených v pracovní a výtvarné činnosti. Obdivovali jsme vyšívané ubrousky a různé výtvory z keramiky a papíru (motýly, šneky, květiny a postavičky dětí). Některé výtvory pocházely také z dílny školní družiny. (L. B.)

Fotografie-0562      Fotografie-0565       Fotografie-0567

Oslava Dne dětí

Dne 1. a 2. června 2016 jsme ve školní družině v odpolední zájmové činnosti oslavili Den dětí. V různých hrách a soutěžích (hod míčkem a kroužky na cíl, skládání puzzlí, chytání rybiček a hry s míčem na travnaté ploše u školy), žáci ukázali své dovednosti (rychlost, pohyblivost, přesnost, obratnost, představivost a mysl). Za použití interaktivní tabule si mladší žákyně také zazpívaly a zatančily při písničkách s Dádou (Dagmar Patrasovou). Obě odpoledne utekla jako voda a před rozchodem domů žáci vydanou energii při odpolední činnosti doplnili sladkou odměnou, kterou obdrželi v soutěžích. (L. B.)

Fotografie-0512      Fotografie-0517      Fotografie-0527     Fotografie-0532     Fotografie-0546      Fotografie-0553

Turnaj ve hře Dáma

Začátkem měsíce května 2016 jsme zahájili už tradičně ve školní družině turnaj ve hře „Dáma“. Žáci během celého roku trénovali, aby co nejlépe uspěli v soutěži. Jednotlivá utkání účastníků se zapisovala do tabulky. Když byly odehrány všechny zápasy, došlo dne 16. 5. 2016 k vyhodnocení turnaje. Na prvním místě se umístil Jan Wachter s 13 body, druhé místo s 11 body obsadil David Snášel a třetí místo s 6 body získal Tomáš Gazdík. Vítězové za svou snahu obdrželi diplom a věcnou odměnu. Ostatní hráči cenu útěchy. Na Jana Wachtera odměna čeká, neboť při předávání cen nebyl přítomen. (L. B.)

Fotografie-0455      Fotografie-0458      Fotografie-0467      Fotografie-0471      Fotografie-0475

Maminky mají svátek

Poslední dny v měsíci dubnu a začátkem května jsme se ve školní družině v odpolední zájmové činnosti zabývali výrobou přání pro maminku věnovaného ke Dni matek. Také jsme si řekli, že svátek Den matek se slaví vždy druhou květnovou neděli. Žáci pro svou maminku vytvořili zajímavá přání zdobená kresbou, vystřihovánkami a také svou fotografií. Pracovali s radostí a se snahou, aby se výtvory maminkám líbily. V neděli 8. 5. 2016 žáci mamince věnují přání a řeknou ji, jak ji mají rádi. (L. B.)

Fotografie-0439      Fotografie-0441      Fotografie-0445      Fotografie-0448