Home » 2024 » Duben

Monthly Archives: Duben 2024

Archiv

Učíme se bezpečnosti v dopravně

Jednou z klíčových aktivit, která přispívá k výuce dopravní výchovy, je zejména návštěva dopravního hřiště. Teoretické znalosti jsme již získali během výuky ve třídě a nyní přišel čas si vyzkoušet vše co umíme v praxi, přímo na dopravním hřišti.

Po příchodu jsme si společně prošli areál dopravního hřiště. Žáci byli upozorněni na nebezpečná místa, na světelnou signalizaci, přechody pro chodce, křižovatku, vlakový přejezd. Zopakovali si pravidla silničního provozu, dopravní značky či jízdu ve správném pruhu. Poté si žáci vše prakticky procvičili při jízdě na jízdním kole, nebo koloběžce.

Společně jsme strávili pěkné dopoledne. Ověřili jsme si, jak důležitá je v silničním provozu nejen zručnost, obezřetnost, ale i vzájemná ohleduplnost. Návštěvy dopravního hřiště jsou u dětí velmi oblíbené, a proto se již těšíme na příště. /LN/

JARNÍ DNY

Máme za sebou už pár týdnů od prvního jarního dne a my si v naší družině tvoříme, kreslíme, povídáme a vyrábíme různé výtvory s jarní tématikou. Chodíme také na procházky, kde poznáváme jarní přírodu.  Když nám počasí občas nepřeje, hrajeme hru „JÁ MÁM…KDO MÁ?“ na téma jarní louka. Zjistili jsme, že jsou kytičky, které neznáme, a tato hra nám pomáhá poznat spoustu nových květin.  Možná je to jeden z důvodů, proč je hra námi tak oblíbená.

V družině si také ve volných chvílích povídáme o zásadách bezpečného chování dětí v silničním provozu a pobytu venku. Vysvětlujeme si, jak jít do školy bezpečnou cestou, i když je delší … nebo jak správně přecházet vozovku přes přechod pro chodce. Důležitá je také informace o tom, jak se pohybovat venku sám. Rodič by měl vždy vědět s kým a kam dítě jde.

A protože potřebujeme znát dopravní značky, vysvětlujeme si jejich význam, chodíme na procházky, hrajeme pexeso s tímto tématem a také vypracováváme pracovní listy, abychom si byli jisti, že to vše zvládáme na výbornou.

Děti všechny tyto aktivity baví, a proto si takto hrajeme už nějaký ten den. /PK/

Chceš-li míti zdravý chrup, čisti denně každý zub!

Žáci 8.A se zapojili do školního projektu ,,Chceš-li míti zdravý chrup, čisti denně každý zub!´´ Pro všechny žáky byly pořízeny zubní kartáčky a pasty na zuby. V rámci prevence zubního kazu si každé ráno čistí zuby. Žáci byli seznámeni, jak si nejlépe čistit zuby a zachovat zdravý úsměv bez zubního plaku a kamene. Během projektového dne jsme zhlédli video, o tom, co se stane se zuby, když není zubní hygiena dostatečná a jak a jakými prostředky předcházet zubnímu kazu a paradentóze. Techniku správného čištění si žáci vyzkoušeli i ve výtvarné výchově. Z tvrdého papíru vyrobili velké rty a zuby. Ty museli pečlivě vyčistit, místo kartáčku však využili bílou voskovku. Test správného vyčištění pak provedli vodovou barvou. Tam kde barva zůstala, nebyl zub dostatečně vyčištěn a utvořil se zubní kaz. Zjišťovali jsme, zda si všichni čistí zuby správnou technikou a zda nemají odhalené zubní krčky. Stačila malá zkouška, žáci si dali horký čaj a poté pili studenou vodu. Všechny projektový den zaujal, uvědomili si, že prevence a péče o dutinu ústní je nezbytná. /ML/

Den Země v I. A

Den Země každoročně připadá na 22. dubna. Tento mezinárodně uznávaný den si připomínáme právě proto, abychom nezapomněli na důležitost ochrany životního prostředí, a také abychom se zamysleli nad našim lidským vlivem na planetu Zemi. Hlavním cílem oslav Země je zvyšování povědomí o klimatických změnách, znečištění ovzduší a vody, problémech s odpady a dalších negativních vlivech, které ohrožují životní prostředí, a které přímo souvisí s činností člověka.

I třída I. A se prostřednictvím plnění zajímavých úkolů a vypracováváním pracovních listů seznámila s touto problematikou. S dětmi jsme se věnovali mnoha tématům, jako například recyklaci a třídění odpadů, snížení spotřeby vody a energie, omezení dopravy a podpoře pěší chůze nebo jízdě na kole či koloběžce, výsadbě stromů, keřů a rostlin. Přečetli jsme si i pohádku o princezně Zemi, kterou vysvobodil ze spárů obludného draka Odpadu chrabrý rytíř Třídil. Na závěr si děti vymalovaly tematickou omalovánku.

Celý dnešní den se nesl v příjemném duchu, žáci s nadšením splnili všechny úkoly, díky kterým se dozvěděli mnoho cenných informací o tom, jak bychom se měli k naší planetě chovat.

                                                                                                                                              /JB/

Duben – měsíc bezpečnosti – akce III.A

Měsíc duben je spojován s bezpečností na silnicích. Kromě motoristů se týká také chodců, cyklistů či koloběžkářů. I proto je dopravní výchova ve škole nutná. U nás je velkou výhodou, že ji děti milují. S nadšením se učí dopravní značky a řeší různé dopravní situace. Velkou motivací je pro ně návštěva dopravního hřiště v místním uničovském parku. Ten je dokonale přizpůsobený našim potřebám. Kromě dostatku pohybu si zde žáci užijí zábavné získávání vědomostí a dovedností pro květnovou dopravní soutěž.

Někteří žáci již trochu znají základní pravidla silničního provozu. Opakování ale není nikdy dost. A nových informací také. Proto se zaměřujeme nejen na děti, které zatím na kole jezdit neumí, ale i na zdatnější cyklisty. Každému se věnujeme individuálně. Dopravní výchova nás průběžně provází celý měsíc. Letos se zaměřujeme především na povinnou výbavu kola i cyklisty. Zároveň se začínáme pomalu seznamovat s první pomocí. Jednoduchou formou připravujeme žáky na neočekávané situace, při kterých mohou pomoci jiným nebo i zachránit život.  /HV/