Archiv

Projektový den 2.B

Na Tři krále za vesnicí,

bloudí sněhem koledníci.

Šlapy, šlapy, šlápoty,

pletou se jim do noty.

Klepy, klepy, už tu jsou,

štěstí, zdraví vinšujou.

Tímto říkadlem začal náš projektový den Tři králové.

Po básničce si žáci poslechli krátký příběh, o tom, kdo jsou králové, o kterých si povídáme. Dozvěděli se, že se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar a také, že tento svátek uzavírá vánoční období.

Žáci si procvičili písmena pomocí kartiček – „korunek“, tvořili je také z modelovací hmoty.

Nakonec si žáci vyrobili krásný tříkrálový obrázek, společně  si zazpívali koledu

My Tři králové, přicházíme……

A jak nás to bavilo, je vidět na fotografiích! /KD/