Home » Akce školy 2021/2022 » Pomáháme zvířátkům

Archiv

Pomáháme zvířátkům

O víkendu 7. – 9. 1. proběhla celorepubliková akce pořádaná Českou ornitologickou společností – Ptačí hodinka.
Touto akcí jsme se inspirovali i v hodině prvouky s žáky 1. A a vyrazili jsme na procházku do parku, kde jsme nachystali
pro ptáčky semínkovou hostinu. Následně jsme s žáky pozorovali zda nějací ptáčci přiletí a jak si na krmení pochutnají. /VB/