Home » Akce školy 2021/2022 » Co už umíme

Archiv

Co už umíme

Netradiční den prožili žáci 3. A. Připravili jsme pro ně projektový den s názvem „Co už umíme“. Zábavnou formou si opakovali již probrané učivo, i základy, které by měli všichni žáci 1. a 3. ročníku znát. Souhrn probraného jsme jim připravili do pracovních listů, které postupně vypracovávali. Opakovali si učivo českého jazyka, matematiky a nechyběla ani prvouka. Žáci počítali, psali, četli, vyprávěli, vybarvovali,…. Poznávali domácí zvířata, i zvířata, která žijí v lese, přiřazovali k nim jejich mláďata. Naše příroda je krásná a musíme se o ni starat. Proto jsme si povídali, jak přírodu chráníme, proč a jak musíme třídit odpad. Nejvíce žáky bavilo probírání školních pomůcek, téma „Moje aktovka“. S nadšením popisovali svoji aktovku, a co v ní nosí do školy. Na závěr jsme si přečetli „Obrázkovou pohádku”, která se žákům velice líbila. Líbila se jim hlavně proto, že v ní místo některých slov byla spousta obrázků, které si po společném převyprávění mohli vybarvit. Do všech činností se žáci aktivně zapojovali, spolupracovali spolu a vzájemně se doplňovali. Ze své odvedené práce, která se jim velmi povedla, měli všichni velkou radost. /LŠ/ radost.