Home » Akce školy 2022/2023 » Jaro už je tu!

Archiv

Jaro už je tu!

Březen je měsícem, kdy začíná jarní období. Příroda se probouzí po zimním odpočinku. S žáky 8.A jsme letos vyrobili Morénu, symbol představující nejenom zimu, ale i nemoc a smrt. Lidé na začátku jara vynášeli Morénu k řece, kde ji zapálili a hodili do řeky, což symbolizovalo rozloučení se zimou a přivítání něčeho nového – jara.

Podle této tradice, žáci během pracovního vyučování vyrobili ze sena a starých šatů figurínu, kterou ozdobili prázdnými skořápkami, ty představují prázdnost a bezživotnost. Připravenou Morénu jsme společně se všemi žáky naší školy v průvodu přenesli do nedalekého parku, kde jsme ji zapálili a hodili do řeky, čímž jsme se definitivně rozloučili se zimou a přivítali jsme jarní teplé počasí.

V hodinách českého jazyka jsme si přečetli pohádky a pranostiky o jarních tradicích a zvycích. K jaru bezpochyby patří i Velikonoce. Ve třídě jsme si vyrobili několik velikonočních výrobků, které budou zdobit nejenom naši třídu, ale i výlohu místní optiky.

A Velikonocům byla věnována i návštěva prostějovského muzea, kde jsme se zúčastnili velikonočního workshopu, na kterém jsme se dozvěděli mnoho informací o svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí a končí Božím hodem Velikonočním. V rámci workshopu si mohli žáci vyrobit velikonoční krabičku nebo zažehlovacího zajíčka. /VB/