Home » Akce školy 2022/2023 » Poznáváme jarní přírodu

Archiv

Poznáváme jarní přírodu

Jelikož se za okny objevilo sluníčko a oteplilo se, vyrazili jsme s žáky ZŠS poznávat jarní přírodu. Nejprve paní učitelky vykládaly charakteristické znaky jara. Poté děti dostaly pracovní listy. Jejich úkolem bylo pozorovat a najít věci typické pro toto roční období. Pokud danou věc, živočicha či rostlinu uviděly, udělaly si fajfku.

Vytvořilo se několik skupin a společné hledání mohlo začít. Vždy, když se žákům podařilo něco vypátrat, radostně zajásali. Nejenom, že došlo k posílení kamarádských vztahů, ale rovněž vzájemné kooperace.

A jak jinak vítání jara zakončit než procházkou v parku. Krásné počasí nám dodalo množství energie a do školy jsme se vrátili s úsměvem na tváři. /KH+VB/