Home » Akce školy 2022/2023 » Čtení a hraní s knihou

Archiv

Čtení a hraní s knihou

Kniha. Pro někoho věc, po které sáhne jako první, když si chce odpočinout a uniknout z reality běžného dne. Pro jiného je to symbol nudy, něčeho, po čem sáhne jen když musí. Cílem nás pedagogů je u žáků rozvíjet pozitivní vztah ke knihám a četbě jako takové a rozvíjet u žáků v co možná nejvyšší míře čtenářskou gramotnost. S žáky V. A proto s knihou pracujeme po celý školní rok. A aby měli žáci ke knihám a četbě dobrý vztah, byli motivováni si číst, snažíme se volit aktivity pod heslem ,,škola hrou“. A tak jsme si šli s knihami hrát. Žáci si sedli společně k jedné lavici, na které byly přichystané různé knihy pro děti. S těmito knihami žáci plnili úkoly, například měli najít knihu, která měla více jak 100 stran, dále museli najít knihu, která měla ve svém názvu zvíře či museli knihy seřadit podle abecedy. Vysvětlili jsme si pojmy jako je spisovatel, nakladatelství či ilustrátor. A na ilustrátory jsme si následně zahráli. Úkolem žáků bylo vytvořit obrázek, který by mohl být v knize Příběhy z V.A. Na závěr jsme si protáhli svá těla a s knihami jsme si zacvičili. Žáky aktivity velmi zaujaly, úkoly plnili s chutí a nasazením a v neposlední řadě jsme si užili také spoustu legrace./IK/