Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Oslavy lesa na Floře

Archiv

Oslavy lesa na Floře

V Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc konala akce nazvaná „Oslavy lesa na Floře“, určená žákům základních škol. Této akce se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku a žáci druhého stupně. Společně se svými staršími spolužáky se dne 2. října 2015 vydali vlakem do olomouckého parku, do Smetanových sadů. Zde na ně čekalo 17 stanovišť, na kterých si ověřili své znalosti o lese, o životě v lese a jeho ochraně. Plnili zde různé úkoly a soutěže, za jejich splnění získali razítka, za která dostali drobný dárek. Dozvěděli se mnoho zajímavostí z oblasti péče o les, o lesnictví a myslivosti. Žáci se s velkým zájmem zapojili do připravených akcí na jednotlivých stanovištích. Program se všem velmi líbil. (S. J.)

Flora Světla 1       Flora Světla 2       Flora Světla 3       Flora Světla 5       Flora Světla 6

Flora Světla 7       Flora Světla 8