Home » Akce školy 2022/2023 » Návštěva P centra v rámci PP  – téma závislosti

Archiv

Návštěva P centra v rámci PP  – téma závislosti

4. října 2023 sežáci 2. stupně naší školy  setkali s lektory  P centra v  Olomouci, se kterými strávili 2,5 hodiny v rámci preventivního programu na  téma   závislosti. Žáci, v čase strávené s lektory P centra, pracovali ve skupinách i samostatně. Plnili zadané úkoly a zamýšleli se nad tématikou různých závislostí. Byli otevření  a sdíleli se se svými nebo cizími zkušenostmi. Přijímali rady i varování při setkání s návykovými látkami. A byli opakovaně upozorněni na nebezpečí užívání návykových látek na mladý organizmus. Při závěrečném hodnocení byli naši žáci kladně hodnoceni za znalosti této tématiky a my, pedagogové, jsme byli rádi,  že námi probíraná témata preventivního programu si žáci vzali k srdci a dobře se v něm orientují.                 

Na zpáteční cestě jsme si prohlédli olomoucká náměstí a seznámili jsme žáky s kulturními památkami Olomouce. /HR/