Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Den dětí ve školní družině

Archiv

Den dětí ve školní družině

                   V pondělí 1. 6. 2015 byl významný den. Všechny děti měly svátek. I žáci ve školní družině oslavovali. Hráli si a soutěžili. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na procvičení paměti, rychlosti, obratnosti a pohyblivosti. Mezi nejoblíbenější zábavu se zařadily následující hry a činnosti: poznej po hmatu, hod na cíl, skládání puzzlí a pohybová hra Břeh – voda. Část zábavy také probíhala na hrací ploše před školní budovou. Zde žáci ukázali, jak jsou šikovní při hře s míčem (dribling, různé způsoby házení a chytání míče). Žáci soutěžili jednotlivě, ve dvojicích a nebo v týmu. Všechny úkoly se snažili plnit svědomitě. Za svou snahu a píli byli odměněni sladkostí. (L. B.)