Archiv

Beseda s policii

           V úterý 24. března se všichni žáci školy zúčastnili besedy se zástupcem Policie ČR, por. Petrem Čunderlem, který přijal naše pozvání a připravil dvě poutavé přednášky. První část byla určena pro mladší děti, pro které bylo připraveno téma dopravní výchova a bezpečnost na silnici a ulici. Druhá část byla zaměřena na trestní odpovědnost mladistvých, užívání nelegálních látek a prevenci v dopravě pro žáky II. stupně školy. Spousta obrazového materiálu i vyprávění skutečných příběhů žáky určitě zaujala. Na závěr se mohli žáci zeptat na vše, co je zajímalo. (I. M.)