Archiv

Velikonoce

             Středeční dopoledne jsme strávili spolu s mladšími spolužáky na poutavé besedě v uničovském muzeu Šatlava. Téma bylo jarní – Staré velikonoční zvyky. Naučili jsme se názvy dní v týdnu, který předchází Pondělí velikonočnímu. Názvy nedělí, ve kterých se dodržuje půst, neznal nikdo z žáků. Nové, i ty, již zapomenuté, zvyky a zvyklosti jsme společně prošli a vysvětlili si jejich význam. Dnešní děti znají nejvíce jen chození s pomlázkou a koledu. A to je určitě škoda. (I. M.)