Archiv

Ahoj prázdniny

V měsíci září vyhlásil Dům dětí Vila Tereza v Uničově výtvarnou soutěž „Ahoj prázdniny“, soutěže se zúčastnili také žáci V. třídy. V hodinách výtvarné výchovy zavzpomínali na prázdninové zážitky uplynulých letních prázdnin, kreslili, malovali, snažili se, aby jejich výtvor byl mezi oceněnými. A jak to dopadlo? Do výtvarné soutěže se celkem nashromáždilo 25 prací jednotlivců a 2 práce kolektivní. V soutěži bylo hodnoceno celkem 14 prací jednotlivců a 2 kolektivní. Vyhodnocené práce byly označeny symbolem sluníčka a jsou vystaveny od 6. října 2015 v DDM Vila Tereza Uničov. Symbol sluníčka získal výkres Márie Haluškové  a výkres Marka Maka. (S. J.)

20150923_113427          DDM Světlana