Home » Akce školy 2021/2022 » GEOGRAFICKÁ EXKURZE

Archiv

GEOGRAFICKÁ EXKURZE

Dnešní hodinu zeměpisu jsme věnovali geografické exkurzi – naplánovali jsme si procházku podle mapy. V informačním centru jsme si vyzvedli turistické mapy. Vzhledem k tomu, že nám přálo i počasí, nestálo nám nic v cestě vyrazit.

Vyrazili jsme od školy přes ulici Stromořadí na Bezručovo náměstí. Tam jsme viděli první Uničovské muzeum – Zbrojnici. Pokračovali jsme kolem muzea Vězeňství ke Koncertní síni a na Masarykovo náměstí. Ačkoli jsou téměř všichni žáci místní, tudíž město znají, byla pro ně tato aktivita velice zajímavá, dostávali instrukce, kterou ulicí půjdou a vše vyhledávali v mapě. Na Masarykově náměstí jsme se zastavili u informační tabule, kde jsme si přečetli, jaké další významné památky můžeme v Uničově vidět. Na náměstí stojí i barokní kašna a Mariánský sloup, zopakovali jsme si, proč se morové sloupy stavěly a co symbolizují a pokračovali jsme na Kostelní náměstí, kde jsme si prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie a muzeum Baroka. Pro většinu žáků bylo velkým překvapením, že máme v Uničově tři muzea. Další naše toulky jistě zamíří, právě tam.

Cestou zpět do školy jsme prošli Medelskou bránou, která sloužila jako jedna ze čtyř vstupů do města. Vycházku po památkách jsme ukončili u sochy Josefa II., která je na náměstí Osvobození. Žáci si připomněli probírané učivo dějepisu, protože právě Marii Terezii a Josefu II. jsme věnovali nejednu vyučovací hodinu.

Všem žákům se exkurze moc líbila a překvapilo je kolik zajímavých míst v našem městě máme./VB/