Archiv

Žirafa

Když žirafa ráno vstala,

před zrcadlem naříkala:

„Zas je větší, ach, jaj, běda,

s takovým krkem žít se nedá.

S dětmi ve školní družině jsme si prohlíželi obrázkové encyklopedie o zvířatech. Děti zaujala žirafa. Povídali jsme si, kde žirafa žije, čím se živí. Děti vzpomínaly na podzimní  výlet do Zoo v Olomouci, kde jsme si ji prohlédli. Rozhodli jsme si ji vyrobit. Připravili jsme si žlutý a hnědý barevný papír, žlutou pastelku, černou fixu, nůžky a lepidlo a dali se do tvoření. Během chvilky jsme měli „stádo“ papírových „žiraf“. Moc se dětem povedly!