Archiv

ZAHRADA V LÉTĚ

Žáci I. třídy se zapojili do projektového dne „Zahrada v létě”. Cílem projektu EVVO bylo vést žáky k přirozené starostlivosti o školní zahradu a následné zpracování plodin. Pečovali o školní záhon, sklízeli ovoce a zeleninu. V rámci projektu ochutnali vypěstované plodiny ze školní zahrady a vymalovávali omalovánky s různými druhy letního ovoce a zeleniny. /SJ/