Archiv

Výuka plavání

Ve středu dne 20. června 2018 ukončili žáci 1. stupně výuka plavání, kterého se zúčastnili v rámci výuky tělesné výchovy. Výuka se konala v krytém plaveckém bazénu v Uničově. Začátečníci se nejprve seznámili s vodou a základy plavání, ti zdatnější se postupně zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Z plavecké školy obdrželi žáci „mokré vysvědčení”. Hodnotilo se splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem, i pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků. (S. J.)

20180620_120824