Archiv

Vysvědčení za 1. pololetí

Nastal den „D”. Během poslední vyučovací hodiny se hodnotil prospěch a chování za 1. pololetí. Žákům I. třídy byl rozdán výpis vysvědčení. Všichni se na tuto chvíli těšili, vždyť někteří obdrželi svá první vysvědčení. Dvě žákyně prospěly s vyznamenáním a jeden žák dostal pochvalu za vzornou školní docházku. Žáci měli možnost ohodnotit svůj prospěch i chování, pomocí smajlíků, v „Malovaném vysvědčení”. /SJ/