Archiv

Výcvik plavání

                  V druhém pololetí školního roku 2014/2015, v měsíci duben, květen a červen, proběhl plavecký výcvik žáků 4. a 5. ročníku, který je tradiční součástí výuky tělesné výchovy žáků prvního stupně. Kurz probíhal v Krytém plaveckém bazénu v Plavecké škole Uničov, kde se dětem věnovali profesionální plavčice. Žáci se nejprve seznámili s vodou a základy plavání. Zábavnou formou výuky s využitím pomůcek se učili překonávat strach z vody a postupně se zdokonalovali v různých plaveckých stylech (kraul, prsa a znak). Po deseti lekcích (1 lekce týdně) vydatného výcviku, ale i společného dovádění ve vodě při hrách a soutěžích se žáci těšili na „mokré vysvědčení“ z Plavecké školy, na hodnocení svých plaveckých výkonů. Hodnotilo splývání prsa a znak, kolik metrů uplavou libovolným způsobem pod vodou, plavecký styl kraul a znak, skok do vody a lovení puků. (S. J.)