Home » Akce školy 2021/2022 » VELIKONOCE

Archiv

VELIKONOCE

historie, zvyky, výroba velikonoční pomlázky

Protože se blíží Velikonoce, měli jsme v 5.B týden povídání o tradicích a jejich zvycích. Postupně jsme vytvářeli různé výkresy, tvořili, zdobili naši třídu, učili se plést pomlázku. Žáci dostali za úkol donést pruty z vrby, ze kterých se nám podařilo uplést pomlázku. Nezapomněli jsme i na barvení vajíček. Upekli jsme si také velikonoční mazanec, který uzavřel naší společnou přípravu na Velikonoce. /PK/