Archiv

V. třída Halloween

Během měsíce října jsme se v hodinách výtvarné výchovy, zaměřili na oblíbený svátek Halloween.
Nejprve jsme si povídali o tom, co vlastně Halloween je, kde a jak se slaví. Připomněli jsme si také, český svátek Památka zesnulých. Porovnali jsme si, jak se tyto dva svátky liší.
Během společných činností jsme si vzájemně pomáhali a užívali si příjemné přátelské atmosféry. (L. N.)

g  gg    gggg