Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Soutěž ve sběru papíru

Archiv

Soutěž ve sběru papíru

Ve dnech 4. května až 18. května 2016 probíhala v naší škole soutěž ve sběru papíru, kterou pro základní školy v Uničově vyhlásil Městský úřad v Uničově, Odbor životního prostředí. Během 11. ročníku soutěže ve sběru papíru nasbírali žáci V. třídy 168 kg a v rámci školy se umístili na 4. místě. Svými nasbíranými kilogramy přispěli k čestnému 4. místu všech zúčastěných uničovských základních škol. Do soutěže se z V. třídy zapojili tito žáci, nasbírali: Natálie Gáborová (3. ročník) 32 kg, Ivan Gono (3. ročník) 24 kg, Nikolas Kučerák (4. ročník) 12 kg, Martin Rys (5. ročník) 32 kg, třídní učitelka 96 kg. (S. J.)

Sběr papíru