Home » Akce školy 2022/2023 » SNĚHOVÁ VLOČKA

Archiv

SNĚHOVÁ VLOČKA

Zima a je roční období, které má své kouzlo. Za našimi okny je chlad, mráz, sníh a padají vločky.

V rámci EVVO se žáci II. A zúčastnili projektové aktivity nazvané „Sněhová vločka”. Zhlédli naučné video, kde se dozvěděli, co je sněhová vločka, jak sněhové vločky vznikají a pozorovali jejich tvary. Na interaktivní tabuli si zahráli pexeso „Ledový mikrosvět sněhových vloček”, kde hledali dvě stejné vločky. Ty pak vybarvovali, ale i kreslili. V závěru hodiny výtvarné výchovy si poslechli „Píseň sněhové vločky”.

Výtvarná výchova se žákům líbila. Veškeré aktivity je bavily a těšili se, až své vločky uvidí na nástěnce ve třídě, a ze všeho nejvíc na ty skutečné.            /SJ/