Home » Akce školy 2021/2022 » Revolution Train

Archiv

Revolution Train

V rámci primární prevence navštívili naši žáci 2. stupně Revolution Train – vlak, který brázdí Evropu a nyní měl zastávku i v Olomouci. Tento stříbrný vlak měl 6 vagónů, ve kterých byly 4 kinosály a 8 interaktivních místností, ve kterých se odehrával opravdový příběh cesty drogové závislosti mladých lidí.  Tento příběh však neměl šťastný konec pro všechny, jak to v příbězích většinou bývá. Hlavním sdělením tohoto příběhu bylo klást důraz na správný a zdravý způsob života, význam osobní svobody a zodpovědnost za své vlastní bezpečí. Všichni žáci pozorně shlédli a sami se také zapojili do modelových situací, které jim paní průvodkyně navodila. Pro všechny to byla velká inspirace k pozitivním životním volbám. Všichni si uvědomili, že špatná rozhodnutí mohou mít zásadní důsledky na další život. /HR/