Home » Akce školy 2022/2023 » Projektový den s Kappa Help

Archiv

Projektový den s Kappa Help

Ve středu 15.11.2023 do naší školy zavítaly pracovnice ze spolku Kappa Help se sídlem v Přerově a pro žáky 1. stupně si připravily program na téma Dobré vztahy, cesta k přátelství. Tohle téma jsme uvítali, neboť dobré vztahy mezi žáky jsou velmi důležité a ovlivňují celý výchovně vzdělávací proces. Pracovnice Kappa Help měly pro žáky připravenou celou škálu aktivit na posílení a upevnění dobrých a kamarádských vztahů, ať už se jednalo o hry pohybové, které měly žáky nabudit a motivovat k další práci, či hry, u kterých se žáci zklidnili a plnili různé úkoly. Celé dopoledne se neslo v pozitivním a přátelském duchu, žáky program velmi bavil a dobré vztahy jako cesta k přátelství mezi žáky byly zcela jistě posíleny./IK/