Archiv

Projektový den „Moje kniha“

Dne 9. března se uskutečnil celoškolní projektový den „Moje kniha”. Projekt byl zaměřen na čtení s porozuměním, radost z četby a seznámení s literaturou a různými žánry. Žáci si ve třídě představovali své vlastní knihy a četli z nich ukázky. Během společného povídání si připomněli, jak s knihami zacházíme, kde si můžeme knihy koupit nebo vypůjčit. Seznámili se s pojmy spisovatel, ilustrátor a čtenář, plnili úkoly zaměřené na téma kniha a zhlédli film Mach a Šebestová, natočený podle stejnojmenné knihy. (S. J.)

SAMSUNG SAMSUNG čtení