Home » Nezařazené » Projekt Krokus

Archiv

Projekt Krokus

Jedním z projektů, do kterých se naše ZŠ v letošním školním roce přihlásila, je projekt „Krokus“, který každoročně vyhlašuje Židovské muzeum v Praze – pobočka Brno, oddělení pro vzdělávání a kulturu. Žáci 2. stupně se v dějepise dozvěděli, že 27. leden slavíme jako Mezinárodní den obětí holokaustu. Tento den vzpomínáme na 6 milionů Židů a 2 miliony Romů, kteří byli umučeni a zabiti fašisty během 2. světové války. Každá ze zúčastněných škol obdržela 30 cibulek žlutých krokusů, které žáci vysadili na viditelné místo. Žlutá barva květů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické krutovlády nosit. (L. H.)

101120176316 101120176317