Home » Akce školy a školní družiny 2020/2021 » Podzim – výtvarné práce

Archiv

Podzim – výtvarné práce

                 Koncem října a začátkem listopadu se žáci školní družiny v rámci estetické činnosti věnovali pracím s podzimní tematikou. Využili přírodniny, hlavně listí, které nasbírali na vycházce v parku. Pomocí techniky frotáže, voskovým pastelem vytvořili barevné obrázky listí. Z bramborů, špejlí, krepového papíru a přírodniny vyrobili tzv. panáčka Bubáčka. Žáci pracovali nejen individuálně, ale i v menších skupinkách. Panáčci se podařily, a tak jsme je odevzdali do výtvarné soutěže do DDM v Uničově. Další dva bychom chtěli věnovat do výlohy Optika Uničov, kde bude instalována podzimní výstava prací žáků naší školy. (L. B.)