Home » Akce školy 2021/2022 » Paní zima čaruje v 2.B

Archiv

Paní zima čaruje v 2.B

Během lednových dní jsme si s dětmi povídali o počasí a přírodě v zimě, naučili jsme se novou básničku, při procházce jsme nasypali zrní ptáčkům do krmítka a ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme poctivě tvořili.

Dnes dokonce naši třídu navštívil lední medvěd Snížek, který dětem ukázal, jak se správně oblékat. Následně jsme počítali a procvičovali prostorovou orientaci pomocí sněhových koulí. Během dne si děti ještě stihly zahrát na sněhové malíře, postavit zasněžené město, udělat pokusy s ledem a procvičit si své znalosti na interaktivní tabuli. Všechny činnosti si děti moc užily, což je z fotografií patrné. /LN/