Home » Akce školy 2022/2023 » Naše Země v našich rukách

Archiv

Naše Země v našich rukách

Během dubna jsme se s žáky věnovali planetě Zemi, jedním z důvodů byl mimo jiné i mezinárodní den Země, který připadá na 22.4. Jde o mezinárodní den zabývající se životním prostředím. Již v prvním týdnu jsme společnými silami uklidili městský park. Žáci si díky společnému úklidu uvědomili, že odpadky patří do odpadkových košů, a ne na zem a do trávy. V hodinách českého jazyka se často věnujeme aktivitám rozvíjející čtenářskou gramotnost a strategie, žáci přečetli několik textů s ekologickými tématy a po jejich přečtení s nimi pracovali. Rozhodovali se, zda jsou tvrzení pravdivá či nikoliv. Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téma ochrana přírody. V rámci využití mezipředmětových vztahů žáci na školní zahradě splnili několik úkolů a zodpověděli otázky v běhací křížovce, využili znalostí v oblasti recyklace a ekologie. Všichni žáci si venkovní aktivitu moc užili, dobré náladě přispělo i hezké počasí, které všem vykouzlilo úsměv na tváři. V závěru tohoto bloku jsme společně vyrobili papírovou planetu Zemi, povídali jsme si o tom, co můžeme udělat pro planetu my jako jednotlivci a co by bylo potřebné změnit globálně. Všichni si z projektové výuky odnesli spoustu informací a všechny to moc bavilo. /VB/